ТЕНДЕНЦІЇ ТА СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

V. O. Solodkyі

Анотація


У статті окреслено сучасний стан та проблемні аспекти функціонування житлово-комунальної сфери в Україні. Розглянуто специфічні умови діяльності галузі, визначено чинники, що ускладнюють її ринкове трансформування у контексті можливості ефективного використання зарубіжного досвіду оптимізації роботи комплексу. Визначено ключові принципи розвитку галузі, а також значна увага приділена вирішенню соціально економічних проблем. Розглянуто питання продуктивності та охорони праці в галузі, вказано на необхідність врахування психологічних чинників в її діяльності. В роботі приділена увага питанням необхідності використання надійних способів підвищення та оцінки соціально-економічної ефективності житлово-комунального господарства. Вказується на те, що необхідною складовою соціально-економічного поступу у сфері є удосконалення функціонування органів місцевого самоврядування та розвиток соціальної та інженерної інфраструктури.


Ключові слова


житлово-комунальне господарство; розвиток; інфраструктура; соціально-економічна ефективність; житловий комплекс; потенціал; економіка.

Повний текст:

PDF

Посилання


Рішення колегії Міністерства з питань житлово-комунального господарства України № 30 від 15.09.2008 р. : наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 279 від 18.09.2008 р.

Колісник О. Комунальна галузь і ринкові рейки. Партнери: муніципальний бюлетень. 2005. № 1-2. 3. Кучеренко О. ЖКГ: переглядаються підходи до реформування. Урядовий кур’єр. 2005. № 150. – С. 5.

Rishennia kolehii Ministerstva z pytan zhytlovo-komunalnoho hospodarstva Ukrainy № 30 vid 15.09.2008 r. : nakaz Ministerstva z pytan zhytlovokomunalnoho hospodarstva N 279 vid 18.09.2008 r.

Kolisnyk O. Komunalna haluz i rynkovi reiky. Partnery: munitsypalnyi biuleten. 2005. № 1-2.

Kucherenko O. ZhKH: perehliadaiutsia pidkhody do reformuvannia. Uriadovyi kurier. 2005. № 150. – S. 5.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.