МІГРАЦІЙНІ ОРІЄНТИРИ НАСЕЛЕННЯ ТРАНСКОРДОННИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ

O. O. Oliinyk, D. S. Pozharskyі, T. V. Torianyk

Анотація


В статті досліджено міграційні настрої населення транскордонних регіонів України. Проаналізовано фактори вибору країни для трудової міграції, бажані країни для працевлаштування за кордоном,
термін перебування. Визначено основні причини, які змушують/змусили б шукати роботу за кордоном.


Ключові слова


гендер; міграція; працевлаштування; оплата праці; умови праці; населення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Українці за кордоном: чи зменшиться кількість трудових мігрантів в 2019 році / Міністерство соціальної політики України. URL: https://www.msp.gov.ua/news/16528.html (дата звернення: 15.03.2019).

Bloomberg оприлюднило причини трудової міграції з України – інфографіка URL: https://ua.news/ua/bloomberg-oprylyudnylo-prychyny-trudovoyimigratsiyi-z-ukrayiny-infografika/ (дата звернення: 15.03.2019).

Шиманська К. В. Гендерна структура української еміграції: сучасні тенденції, трансформації та соціально-економічні наслідки. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. Випуск 11. С. 184–188.

Міграція як чинник розвитку в Україні: Дослідження фінансових надходжень, пов’язаних з міграцією, та їх впливу на розвиток в Україні / Міжнародна організація з міграції, Представництво в Україні. URL: http://iom.org.ua/sites/default/files/mom_migraciya_yak_chynnyk_rozvytku_v_ukrayini.pdf (дата звернення: 15.03.2019).

Ukraintsi za kordonom: chy zmenshytsia kilkist trudovykh mihrantiv v 2019 rotsi / Ministerstvo sotsialnoi polityky Ukrainy. URL: https://www.msp.gov.ua/news/16528.html (data zvernennia: 15.03.2019).

Bloomberg opryliudnylo prychyny trudovoi mihratsii z Ukrainy – infohrafika URL: https://ua.news/ua/bloomberg-oprylyudnylo-prychyny-trudovoyimigratsiyi-z-ukrayiny-infografika/ (data zvernennia: 15.03.2019).

Shymanska K. V. Henderna struktura ukrainskoi emihratsii: suchasni tendentsii, transformatsii ta sotsialno-ekonomichni naslidky. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. 2017. Vypusk 11. S. 184–188.

Mihratsiia yak chynnyk rozvytku v Ukraini: Doslidzhennia finansovykh nadkhodzhen, poviazanykh z mihratsiieiu, ta yikh vplyvu na rozvytok v Ukraini / Mizhnarodna orhanizatsiia z mihratsii, Predstavnytstvo v Ukraini. URL: http://iom.org.ua/sites/default/files/mom_migraciya_yak_chynnyk_rozvytku_v_ukrayini.pdf (data zvernennia: 15.03.2019).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.