НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ПІДТРИМКИ МОЛОДІЖНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

A. M. Kostiukevych, R. M. Kostiukevych

Анотація


Доведено потребу розроблення механізму підтримки молодіжного підприємництва в Україні. Удосконалено концептуальну модель механізму розвитку молодіжного підприємництва, що базується на SADT-методології, за допомогою якої аналізуються функції, що виконує система, описуються специфікації вимог і функцій проектованої системи та проектуються системи.


Ключові слова


підприємництво; молодіжне підприємництво; механізм підтримки підприємництва; SADT-методологія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гросул В. А., Дядюк М. А., Зубков С. А., Сучасний досвід, проблеми та перспективи розвитку молодіжного підприємництва в Україні. URL: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2768/1. (дата звернення: 15.03.2019).

Integration Definition For Function Modeling (IDEF0). Draft Federal Information Processing Standards Publication 183, 1993 December 21.

Стратегія розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 р. № 504-р. URL: ttps://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504-2017-р (дата звернення: 15.03.2019).

Hrosul V. A., Diadiuk M. A., Zubkov S. A., Suchasnyi dosvid, problemy ta perspektyvy rozvytku molodizhnoho pidpryiemnytstva v Ukraini. URL: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2768/1. (data zvernennia: 15.03.2019).

Integration Definition For Function Modeling (IDEF0). Draft

Federal Information Processing Standards Publication 183, 1993 December 21.

Stratehiia rozvytku maloho i serednoho pidpryiemnytstva v Ukraini na period do 2020 roku : rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 24.05.2017 r. № 504-r. URL: ttps://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504-2017-r (data

zvernennia: 15.03.2019).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.