ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ПРАЦІВНИКІВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ: ОЦІНКА ТА УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

L. I. Beztelesna, B. B. Davydchuk

Анотація


Розкрито зміст поняття «якість життя». Доведено, що якість життя працівників легкої промисловості забезпечується реалізацією бізнес-стратегії. Зазначено, що функціонування легкої промисловості в Україні відбувається переважно на засадах аутсорсингу. Відображено країни аутсорсери та бренди, що відшиваються в Україні. Наведено соціально-демографічна структура працівників легкої промисловості та розмір їх середньомісячної заробітної плати та у країнах-постачальниках давальницької сировини до України. Визначено, що якість життя працівників легкої промисловості в Україні є низькою. Запропоновані заходи, реалізація яких забезпечить підвищення якості життя працівників легкої промисловості в Україні.


Ключові слова


якість життя; працівники; соціально-демографічна структура; середньомісячна заробітна плата; аутсорсинг; бренд; давальницька сировина.

Повний текст:

PDF

Посилання


Экономика труда : учебник / В. В. Адамчук, Ю. П. Кокин, Р. А. Яковлев ; под ред. В. В. Адамчука. М. :ЗАО «Финстатинформ», 1999. 431 с.

В Украине шьют ВСЕ люксовые бренды, причем на экспорт. В 4 раза дешевле, чем в Китае! https://leprechaun.land/v-ukraine-shyut-vse-lyuksovye-brendyprichem-na-eksport-v-4-raza-deshevle-chem-v-kitae/?fbclid=IwAR0VTXpx81GIr-

F69rFJSeXZuRVc6PJpWcjQMktwjEvL6nr2K3Tlp9IywL4 (дата звернення: 15.01.2019).

Єсінова Н. І. Економіка праці та соціально-трудові відносини

: навчальний посібник. К. : Кондор, 2004. 432 с.

Бобков В., Мстиславский П. Качество жизни: сущности и показатели. Человек и труд. 1996. № 6. С. 76–79.

Колот А. М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика : монографія. К. : КНЕУ, 2003. С. 74.

Попов С. И. Проблема качества жизни в современной идеологической борьбе. М. : Политиздат, 1977.

Тоффлер О. Третья волна. М., 2003.

Умови та оплата праці в українському швейному секторі, який шиє для західних брендів: URL: https://www.academia.edu/35334280/Умови_та_оплата_праці_в_українському_швейному_секторі_який_шиє_для_західних_брендів (дата звернення: 15.01.2019).

Ціна брендів: Дослідження Clean Clothes Campaign на фабриках України URL: https://womo.ua/tsina-brendiv-doslidzhennya-cleanclothes-campaign-na-fabrikah-ukrayini/ (дата звернення: 15.01.2019).

Википедия / статья: Аутсорсинг, 30.01.2009: URL:

http://ru.wikipedia.org/wiki/D0%B3 (дата звернення: 15.01.2019).

Еkonomіka truda : uchebnіk / V. V. Adamchuk, Yu. P. Kokіn, R. A. Yakovlev ; pod red. V. V. Adamchuka. M. : ZAO «Fіnstatіnform», 1999. 431 s.

V Ukraіne shiut VSE liuksovуe brendу, prіchem na еksport. V 4 raza deshevle, chem v Kytae! https://leprechaun.land/v-ukraine-shyut-vse-lyuksovye-brendyprichem-na-eksport-v-4-raza-deshevle-chem-v-kitae/?fbclid=IwAR0VTXpx81GIr-

F69rFJSeXZuRVc6PJpWcjQMktwjEvL6nr2K3Tlp9IywL4 (data zvernennia: 15.01.2019).

Yesinova N. I. Ekonomika pratsi ta sotsialno-trudovi vidnosyny :

navchalnyi posibnyk. K. : Kondor, 2004. 432 s.

Bobkov V., Mstіslavskіi P. Kachestvo zhіznі: sushchnostі і pokazatelі. Chelovek і trud. 1996. № 6. S. 76–79.

Kolot A. M. Sotsialno-trudovi vidnosyny: teoriia i praktyka : monohrafiia. K. : KNEU, 2003. S. 74.

Popov S. І. Problema kachestva zhіznі v sovremennoi іdeolohіcheskoi borbe. M. : Polіtіzdat, 1977.

Toffler O. Tretia volna. M., 2003.

Umovy ta oplata pratsi v ukrainskomu shveinomu sektori, yakyi shyie dlia zakhidnykh brendiv: URL:

https://www.academia.edu/35334280/Umovy_ta_oplata_pratsi_v_ukrainskomu_shveinomu_sektori_yakyi_shyie_dlia_zakhidnykh_brendiv (data zvernennia: 15.01.2019).

Tsina brendiv: Doslidzhennia Clean Clothes Campaign na fabrykakh Ukrainy URL: https://womo.ua/tsina-brendiv-doslidzhennya-cleanclothes-campaign-na-fabrikah-ukrayini/ (data zvernennia: 15.01.2019).

Vykypedyia / statia: Autsorsynh, 30.01.2009: URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/D0%B3 (data zvernennia: 15.01.2019).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.