ФУНКЦІОНУВАННЯ КОНТРОЛІНГУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ: ВИБРАНІ АСПЕКТИ

Olha Sholno

Анотація


Стаття стосується проблематики функціонування контролінгу в  окремих містах, що існують на правах повіту у Польщі. Ефективне застосування контролінгу при його підтримці відповідними інструментами підвищує ефективність установи, а також дозволяє приймати більш ефективні рішення керівними підрозділами такої установи. Незважаючи на те, що термінологія контролінгу у досліджуваних установах не застосовувалася, формування звітів, розрахунок різноманітних вимірників (показників) і відхилень, а також моніторинг та внутрішній контроль свідчать про впровадження елементів контролінгу у державному секторі. У статті наведене значення контролінгу, визначено його завдання та функції. Крім того, окреслено інструменти контролінгу, які були впроваджені в органах місцевого самоврядування. У статті застосовано такі наукові методи як огляд літературних джерел, вивчення первинної документації у досліджуваних установах, а також персональні інтерв’ю з представниками окремих органах місцевого самоврядування.


Ключові слова


контролінг; орган місцевого самоврядування; бюджетне завдання; внутрішній контроль.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Preissler P., Controlling-Lehrbuch Und Intensivkurs, R. Oldenbourg Verlag, Munchen-Wien, 1999.

H., J., Vollmuth, Controlling. Planowanie, kontrola, zarządzanie, Placet, Warszawa 1993.

Horvath P. Controlling. Verlag Franz Vahlen, Munchen 1990.

J. Nesterak, Controlling zarządczy, projektowanie i wdrażanie, Wolters Kluwer business, Warszawa 2015.

J. Nesterak, Controlling – zarys idei, zeszyty naukowe 560, Akademii ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002.

E. Nowak, Podstawy controllingu, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1996.

Brol R. (red.), Ekonomika i zarządzanie miastem, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2004.

L. Borowiec, Controlling w realizacji usług publicznych, Wolters Kluwer, Kraków 2007. – S. 62–65.

E. Nowak, System controllingu w przedsiębiorstwie [w:] Controlling w działalności przedsiębiorstwa pod red. Edwarda Nowaka, PWE, Warszawa 2011.

P. Bednarek, Controlling w zarządzaniu gminą, PWN, Warszawa

– S. 17.

Kuc B.R. – Kontroling dla menedżerów – Wydawnictwo Helion, Gliwice 2011 r.

J. Goliszewski, Controlling, koncepcja, zastosowanie, wdrożenie, Wolters Kluwer business, Warszawa 2015.

L. Borowiec, Controlling w realizacji usług publicznych gminy.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.