ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАЙБУТНІХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ: ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ

N. M. Voskalo, V. O. Нarha

Анотація


У статті розглядаються актуальні проблеми обліку створення та використання забезпечень майбутніх витрат та платежів відповідно до національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Зокрема виявлено розбіжності у видах забезпечень, відсутності окремих термінів щодо них, відмінностей у способах проведеннях їх оцінки та розкриття інформації у звітності. Узагальнено пропозиції щодо вдосконалення аналітичного обліку забезпечень шляхом введення додаткових субрахунків та розкрито їх вплив на визначення фінансового результату відповідно до податкового законодавства.


Ключові слова


забезпечення; фінансова звітність; субрахунки; національні та міжнародні стандарти бухгалтерського обліку.

Повний текст:

PDF

Посилання


Воськало Н. М., Воськало В. І., Карий О. І. Особливості обліку та відображення у звітності інформації про забезпечення відповідно до національних та міжнародних стандартів, а також Податкового кодексу України. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку :

вісник Національного університету «Львівська політехніка». Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. № 721. С. 55–61.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.99, № 996-ХІV.

Козлова М. О. Облік і контроль процесу резервування (на прикладі діяльності великих промислових підприємств України): дис… канд. екон. наук: 08.06.04. К., 2006. 203 с.

МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_051

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій : наказ Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291.

Податковий кодекс України. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання» : наказ Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 р. № 20.

Терещенко В. С. Бухгалтерський облік забезпечень майбутніх витрат і платежів: теорія і методика: дис… канд. наук:

00.09. К., 2008. 166 с.

Лист ДФС від 21.01.2016 № 1079/6/99-95-42-03-15.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.