ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В УМОВАХ АДАПТАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ОБЛІКОВОЇ СИСТЕМИ ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ

О. S. Lemishovska, A. B. Petrushуna

Анотація


У статті розглянуто нормативні проблемні питання щодо обліку основних засобів за національними та міжнародними стандартами. Наведено фактори необхідності удосконалення обліку основних засобів на українських підприємствах, приведення методики національної облікової системи до міжнародних стандартів. Проведено порівняльний аналіз українських та міжнародних стандартів з регламентації і принципів обліку основних засобів, результати якого вказують на існуючі розбіжності. Розкрито відмінності у визнанні, оцінці, амортизації і загального підходу до методики обліку основних засобів в міжнародній практиці і приписів та регламентацій, які регулюють організацію облікової системи на українських підприємствах.


Ключові слова


основні засоби; бухгалтерський облік; національні та міжнародні положення (стандарти) бухгалтерського обліку.

Повний текст:

PDF

Посилання


Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 16 “Основні засоби”. / IASB; Стандарт, Міжнародний документ від 01.01.2012. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_014. 2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби” : Наказ Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 р. № 92 зі змінами і доповненнями. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00.

Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 р. № 996-ХІV. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності” : Наказ Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 р. № 73 зі змінами і доповненнями. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.