ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВ: УКРАЇНСЬКИЙ І ПОЛЬСЬКИЙ ПІДХОДИ

О. M. Borovyk, V. M. Vovk, I. M. Samchuk

Анотація


У статті розглянуто нормативні та організаційні аспекти специфіки формування облікової політики підприємств України та Польщі, виявлено відмінності в аналізованих підходах та розроблено напрямки удосконалення облікової політики, що на думку авторів сприятимуть чіткішому та коректнішому розумінню змісту фінансової звітності користувачами фінансової інформації для прийняття необхідних управлінських рішень.


Ключові слова


облікова політика; бухгалтерський облік; нормативно-правові регуляції; господарська діяльність; польський досвід.

Посилання


Виправлення помилок і зміни у фінансовій звітності. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 6, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.05.1999 № 137.

Загальні вимоги до фінансової звітності. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73.

Зміни облікових оцінок та виправлення помилок. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі від 24.12.2010 № 125.

Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 № 635.

Методичні рекомендації щодо облікової політики суб’єкта державного сектору, затверджені наказом Міністерства фінансів

України від 23.01.2015 року № 11.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV.

Стратегія модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки, затверджено 16.01.2007, № 34.

Szlachetka N. Elementy polityki rachunkowości według polskiego prawa bilansowego. Zawartość informacyjna polityki rachunkowości: wybrane problemy / [H. Żukowska, B. Sawicka, N.

Szlachetka i in.]. Lublin: KUL, 2012. 416 s.

Furman W. Polityka rachunkowości jako instrument kształtowania sprawozdania finansowego. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. T. 60 (116). 2011. С. 95–110.

O rachunkowości. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. Dz.U.

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja. Krajowy Standard Rachunkowości Nr 7. Załącznik do uchwały №10/2015 Komitetu

Standardów Rachunkowości z dnia 15 grudnia 2015 r.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.