ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРКІВ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

A. A. Podlevskyi, O. A. Sereda

Анотація


У статті розглянуто суть технопарків як важливих суб’єктів інноваційної діяльності. Проаналізовано світовий досвід їх формування та ефективного функціонування, а також розглянуто особливості їх діяльності в Україні. Розглянуто державні стимули щодо функціонування та розвитку технопарків у розвинутих країнах. Запропоновано ряд заходів щодо розвитку технопарків в Україні.


Ключові слова


технологічний парк; інноваційна діяльність; державна підтримка; стимулювання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків : Закон України від 16.07.1999 № 991-XIV. URL : www.rada.gov.ua.

Тельнов А. С., Гончарук В. В. Технологічні парки: проблеми та перспективи розвитку. Вісник Хмельницького національного університету. 2010. № 1. С. 35–41.

Уханова І. О. Розвиток та функціонування технопарків: світовий досвід та специфіка в Україні : монографія. Одеса : Атлант, 2012. 131 с.

Міністерство освіти і науки України. URL : http://mon.gov.ua (дата звернення : 01.10.2018).

Дорошко О. О. Технопарки як засіб стимулювання інноваційної діяльності / ДВНЗ «Київський національний економ. університет ім. В. Гетьмана. 2011. № 1. URL : http://www.economy.nayka.com.ua.

Мазур О. А., Пустовойт С. В. Соціальна та економічна ефективність діяльності академічних технопарків України. Наука та інновації. 2016. № 12 (3). С. 63–73.

Карпенко А. В. Технопарки як важливий елемент розвитку інноваційної інфраструктури та комерціалізації інновацій. Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки : Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. Львів, 2017.

с.

The Global Competitiveness Report 2015-2016. URL :

http://www.weforum.org.

Ковтуненко К. В. Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти : монографія. Вип. 2 / за ред. д.е.н., доц. К. В. Ковтуненко, д.е.н., доц. Є. І. Масленнікова. Херсон : Грінь Д. С., 2017. 906 с.

Чириченко Ю. В., Котко О. К. Проблеми створення та функціонування індустріальних парків: аналіз та імплементація світового досвіду. Вісник АМСУ. Серія «Економіка». 2014. № 1(51). С. 74–82.

Точиліна І. В. Досвід податкового стимулювання інноваційного розвитку економіки. Наукові праці НДФІ. 2016. № 3 (76). С. 54–68.

Осадча Н. В. Активізація інноваційної діяльності в наукових і технопарках як виклик глобальної економіки. Вісник економічної науки України. 2015. № 1. C. 108–113.

Мазур А. А., Пустовойт С. В. Технологічні парки України: цифри, факти, проблеми. Наука та інновації. 2013. Т. 9. № 3. С. 59–72.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.