ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЩОДО ФІНАНСУВАННЯ «ЗЕЛЕНИХ» ПРОЕКТІВ (НА ПРИКЛАДІ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ)

D. B. Zaitsev

Анотація


Проаналізовано систему взаємозв’язків між органами державної виконавчої влади в Україні щодо фінансування проектів зі збереження довкілля. «Зелені» проекти дозволяють покращити стан навколишнього середовища, зменшувати викиди й забезпечувати екологічно чисту продукцію для населення. Запропоновані перспективні напрями покращання показників впровадження «зелених» проектів на прикладі Рівненської області.


Ключові слова


«зелений» проект; система; економічний потенціал; раціональне природокористування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Щодо створення конкурентних умов для виробництва «чистої» енергії» від 04.06.2015 р. № 514-VIII.

Офіційний сайт Рівненської обласної державної адміністрації. – Режим доступу: http: // www.rv.gov.ua.

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення «зеленого» тарифу». – Режим доступу: http://ZAKON1.RADA.GOV.UA/LAWS/ SHOW/601-17.

Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства: теорія, методологія, практика / Андрєєва Н. М., Алимов О. М., Хлобистов Є. В. та ін.; за наук. ред. Хлобистова Є. В. – Сімферополь : Аріал, 2011. – у 2-х томах: Т. 1. «Теорія та методологія комплексних міждисциплінарних досліджень сталого розвитку та екологічної безпеки» – 464 с.; Т. 2. «Методичні засади та практичний досвід реалізації політики сталого розвитку та екологічної безпеки» – 340 с.

Сонячна енергетика: теорія та практика : монографія / Й. С. Мисак, О. Т. Возняк, О. С. Дацько, С. П. Шаповал ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. – 340 с.

Алфёров Ж. И. Тенденции и перспективы развития солнечной фотоэнергетики / Алфёров Ж. И., Андреев В. М., Румянцев В. Д. // Физика и техника полупроводников. – 2004. – Т. 38, вып.

– С. 937–948.

Підтримка «зелених» проектів має бути серед пріоритетів Європейського інвестиційного плану для України. – Режим доступу: ua/news/pidtrimka-zelenih-proektiv-maye-buti-sered-prioritetivyevropejskogo-investicijnogo-planu-dlya-ukrayini.

Сергій Савчук. Розвиток "зелених" проектів – перспективний шлях до залучення інвестицій. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/news/250311029.

Взаємодія громадськості з органами державної влади в екологічній сфері: оцінка сучасного стану". Аналітична записка. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1435.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.