МОНОПОЛІЇ В ЕКОНОМІЦІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ТА РЕАЛІЇ В УКРАЇНІ

Н. M. Yurchуk, S. O. Komar

Анотація


Узагальнено економічні вчення про монополію, її соціально-економічні наслідки. Обґрунтовано сутність та інструменти антимонопольної політики за типами монополій. Досліджено особливості національних моделей антимонопольної політики. Проаналізовано основні фактори та масштаби монополізації національної економіки. Визначено стратегічні пріоритети удосконалення антимонопольної політики в Україні.


Ключові слова


монополія; антимонопольна політика; конкуренція.

Повний текст:

PDF

Посилання


Грицай О. В. Антимонопольний контроль за концентрацією господарських структур на рівні регіону : автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.10.01 / О. В. Грицай / НАН України. Ін-т екон.-прав. дослідж. – Донецьк, 2002. – 21 с.

Звіти Антимонопольного комітету України за 2013-2016 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.amc.gov.ua/

Зелінська О. М. Державне регулювання монополізму в трансформаційній економіці України : автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.03 / О. М. Зелінська / Львів. нац. ун-т ім. І.

Франка. – Л., 2009. – 20 с.

Келічавий А. В. Монополія у системі конкурентних відносин / А. В. Келічавий // Соціально-економічні проблеми сучасного

періоду України. – 2016. – Вип. 1. – С. 93–96. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2016_1_23.

Кирилюк А. О. Державне регулювання монополізованих ринків України / А. О. Кирилюк // Бізнес Інформ. – 2014. – № 11. – С. 30–35. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_11_6.

Розанова Н. М. Эволюция взглядов на конкуренцию и практика антимонопольного регулирования: опыт стран с

развитой рыночной экономикой / Н. М. Розанова // Экономический журнал. – 2011. – № 2. – С. 24–48.

Розанова Н. М. Эволюция взглядов на конкуренцию и практика антимонопольного регулирования: опыт стран с развитой рыночной экономикой / Н. М. Розанова // Экономический журнал. – 2011. – № 2. – С. 24–48.

Рудич О. Вплив антимонопольної політики держави на розвиток національної економіки / О. Рудич // Галицький економічний вісник. – 2014. – № 3. – С. 40–46. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gev_2014_3_8.

Филюк Г. Со-ціально-економічні наслідки монополії: теоретичні і практичні аспекти. // Економіка України. – 2008. – № 1. – С. 30–41.

Филюк Г. М. Конкуренція і монополія в епоху глобалізації : монографія / Филюк Г. М. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 404 с. – С. 12–14.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.