МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА: ОЦІНКА ФАКТОРІВ, МОДЕЛЮВАННЯ ЗВ’ЯЗКІВ

H. Y. Mishchuk, V. O. Lebed

Анотація


Узагальнено методологічні підходи до тлумачення соціально-
економічної сутності мотивації. Розроблено систему факторів мотивації персоналу, що відповідає, з одного боку класифікації потреб працівників, а з іншого – логіці застосування та складу важелів
управлінського впливу на підприємствах. Зокрема, запропоновано проводити відповідні оцінки за групами економічних, соціально-психологічних та організаційних факторів, деталізація яких розроблена авторами відповідно до потреб та можливостей підприємства. Власна система факторів апробована на одному з підприємств, що є унікальним у своєму виді економічної діяльності. Доведено, що запропонований підхід до оцінки ефективності використання факторів мотивації дозволяє виявляти можливості удосконалення управління працею. На основі економіко-математичного моделювання проілюстровано можливості оцінки впливу факторів мотивації на пов’язані з ними соціально-економічні результати діяльності підприємства.


Ключові слова


моделювання; мотивація; персонал; потреби; фактори.

Повний текст:

PDF

Посилання


Управление персоналом организации: учебник / под ред. А. Я. Кибанова. – 4-е изд., доп. и перераб. – М. : ИНФРА-М, 2010. – 695 с.

Коленда Н. В. Факторы влияния на уровень социальной безопасности населения / Н. В. Коленда // Науч. вестник Восточноевропейского нац. ун-та им. Леси Украинки. Серия «Экономические науки». – 2013. – № 4(253). – С. 49–53.

Осовська Г. В. Основи менеджменту: посібник / Г. В. Осовська, О. А. Осовський. – 3-тє вид., перероб. і допов. – К. : Кондор, 2008. – 664 с.

Шапиро С. А. Мотивация и стимулирование персонала : пособие / С. А. Шапиро. – М. : Гросс Медиа, 2005. – 224 с.

Дворецька Г. В. Соціологія : навч. посібник / Г. В. Дворецька. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : КНЕУ, 2002. – 472 с.

Занюк С. С. Психологія мотивації: навч. посібник / С. С. Занюк. – К. : Либідь, 2002. – 304 с.

Колот А. М. Мотивація персоналу: підручник / А. М. Колот. – К. : КНЕУ, 2005. – 337 с.

Петюх В. М. Управління персоналом : навч.-метод. посібник / В. М. Петюх, Б. Г. Базилюк, О. О. Гетьман. – К., 2007. – 320 с.

Тимошенко И. И. Мотивация личности и человеческих ресурсов : учеб. пособие / И. И. Тимошенко, А. С. Соснин. – К. : Европейский ун-т, 2004. – 575 с.

Комаров Е. И. Измерение мотивации и стимулирования «человека работающего» : учеб. пособие / Е. И. Комаров. – 2-ге изд. – М. : ИНФРА-М, 2014. – 251 с.

Крушельницька О. В. Управління персоналом : навч. посібник / О. В. Крушельницька, Д. Л. Мельничук. – К. : Кондор, 2003. – 296 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.