ЛІЦЕНЗУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМЦІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

A. V. Klimova, L. O. Badynskyi

Анотація


У статті розкрито особливості державного регулювання надання освітніх послуг іноземцям закладами вищої освіти України. Проведено порівняльний аналіз чинного законодавства щодо окремих аспектів державного регулювання надання освітніх послуг в частині підготовки та перепідготовки іноземців. Здійснено обґрунтування необхідності та наведено можливі інструменти удосконалення на державному рівні адміністративних методів надання дозволів на започаткування та провадження підготовки та перепідготовки іноземців шляхом внесення змін до існуючої процедури ліцензування надання освітніх послуг закладами вищої освіти.


Ключові слова


державне регулювання надання освітніх послуг; надання освітніх послуг іноземцям; державне регулювання підготовки та перепідготовки іноземців; ліцензування надання освітніх послуг; ліцензійні умови провадження освітньої діяльності; ліцензування...

Повний текст:

PDF

Посилання


Кобець А. С. Роль держави у функціонуванні ринку освітніх послуг [Електронний ресурс] / А. Кобець // Державне управління: удосконалення та розвиток. – № 8. – 2011. Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=308.

Іноземні студенти в Україні: статистичні дані [Електронний ресурс] // Офіційне видання Українського державного центру міжнародної освіти Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2017 р. – 24 с. – Режим доступу: http://studyinukraine.gov.ua/uk/zhittya-v-ukraini/inozemni-studenti-vukraini.

Тонне О. Ш. Механізми державного регулювання освіти іноземних громадян в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи вдосконалення / О. Тонне // Право та державне управління. – 2016. – № 1 (22). – С. 80–87.

Плинокос Д. Д. Тенденції розвитку діяльності з надання освітніх послуг іноземним громадянам у ВНЗ України / Д. Плинокос // Наукові праці КНТУ. – Серія: Економічні науки. – 2010. – № 17. – С. 379–382.

Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. № 1019 // Офіційний вісник України від 23.08.2007. – 2007 р. – № 60. – ст. 22.

Про затвердження примірних зразків документів, що додаються до заяв, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти: Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.09.2012 № 1021 [Електронний ресурс] Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/other/31131.

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.12.2003 № 847 : Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.11.2011 № 1377 // Офіційний вісник України від 30.12.2011. – 2011 р. – № 100. – ст. 80.

Проект Постанови Кабінету Міністрів Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/regulatorna_dijalnist/liczumovi-23.08.17.pdf


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.