ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕГІОНАЛЬНОГО БРЕНДИНГУ ЯК ІНДИКАТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ

H. Y. Mishchuk

Анотація


Проаналізовано існуючі підходи до оцінки ефективності регіонального брендингу. Запропоновано власний підхід до оцінки ефективності он-лайн брендингу з урахуванням впливу обласних центрів на формування бренду регіонів. Запропоновано доповнити існуючі методи оцінки брендингу розрахунком індексу Тобіна, модифікованим для регіонального рівня досліджень. Обґрунтовано, що задля комплексної оцінки ефективності регіонального брендингу та його складових, доцільними є порівняння у конкурентному середовищі за підходом С. Анхольта. Наведено приклад виявлення резервів удосконалення брендингу на основі показників якості регіонального бізнес-середовища.


Ключові слова


брендинг; інвестиції; регіональний бренд; конкурентоспроможність; шестикутник Анхольта.

Повний текст:

PDF

Посилання


Стратегія сталого розвитку «Україна - 2020», схвалена Указом Президента України від 12.01.2015 р., № 5/2015. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015nreg=5%2F2015&find=1&text=%E1%F0%E5%ED%E4&x=0&y=0.

Біловодська О. А. Теоретико-методичні засади створення бренда міста / Біловодська О. А., Гайдабрус Н. В. // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – № 1. – С. 35–43.

Колесницька Н. М. Територіальний брендинг: науково-методологічні підходи до визначення та формування / Колесницька Н. М. // Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили. – 2012. – Вип. 185. – С. 47–50. 4. Нагорняк Т. Л. Країна як бренд. Національний бренд «Україна» / Нагорняк Т. Л. // Стратегічні пріоритети. – 2008. – № 4. – С. 9.

Штельмашенко А. Д. Бренд держави: сутність та особливості формування / Штельмашенко А. Д. // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Управління. – 2013. – № 2. – С. 348–356.

Anholt-Gfk Nation Brands Index [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nation-brands.gfk.com/

Где в Украине жить хорошо. Рейтинг комфортности украинских городов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://focus.ua/ratings/359647/

Офіційний сайт Головного управління статистики у Львівській області. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lv.ukrstat.gov.ua/

Офіційний сайт Головного управління статистики в Рівненській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rv.ukrstat.gov.ua/

Статистичний щорічник України за 2016 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Рейтинг регіонального бізнес-середовища в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://competitiveness.icps.com.ua/


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.