ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

Z. S. Shylo

Анотація


У вступі розглядається значення Національного банку України в податковій політиці держави та необхідність дослідження питання оподаткування його прибутку. Метою роботи є визначення існуючих проблем та недоліків оподаткування економічної діяльності банку. У статті розглянуто ключові аспекти розподілу прибутку Національного банку, досліджено вітчизняний досвід та пропорції перерахування фінансового результату НБУ до державного бюджету. У висновках проаналізовано недоліки оподаткування прибутку банку та запропоновані шляхи їх вирішення.


Ключові слова


оподаткування; Національний банк України; прибуток; економічна діяльність банку.

Повний текст:

PDF

Посилання


Hawkins John. Central bank balance sheets and fiscal operations [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://home.student.bi.no/.

Любунь О. С. Національний банк України: основні функції, грошово-кредитна політика, регулювання банківської діяльності [Текст] / О. С. Любунь, В. С. Любунь, І. В. Іванець. – К. : Центр навч. л-ри, 2004. – 351 с.

Про Національний банк України [Електронний ресурс]: Закон України від 20.05.1999 № 679-XIV [зі змін. та доп.]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/679-14.

Реверчук Н. Й. Зарубіжний досвід податкового регулювання банківської діяльності та його застосування в Україні [Текст] / Н. Й. Реверчук // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010, вип. 18.5. – С. 221–225.

Річні звіти Національного банку України за 2014-2016 рр. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.