ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА ЗА УЗАГАЛЬНЮЮЧИМИ ПОКАЗНИКАМИ

О. А. Stakhiv, T. L. Adamchuk

Анотація


В статті запропоновано теоретико-методичні підходи до оцінки ефективності діяльності підприємств споживчої кооперації. Для комплексної оцінки ефективності діяльності підприємства торгівлі необхідно підходити як з позицій самого підприємства торгівлі, так і з позицій покупців (споживачів).


Ключові слова


споживча кооперація; торгівля; економічна ефективність; показники ефективності.

Повний текст:

PDF

Посилання


Сальников И. И. Методические подходы к оценке эффективности деятельности предприятий розничной торговли / И. И. Сальников, Н. И. Виноградова // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. – 2012. – № 4. – С. 234–237.

Панченко В. А. Організація процесу формування стандартів торговельного обслуговування для підприємств роздрібної торгівлі системи споживчої кооперації Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, – 2011. – Випуск 19. – С. 368–375.

Мілька А. І. Стратегічний підхід до підвищення ефективності соціально-економічної діяльності споживчої кооперації / А. І. Мілька // Технологічний аудит та резерви виробництва. Сер.: Економічні науки. – 2015. – № 5/5(25). – С. 43–48.

Гросул В. А. Конкурентоспроможність торговельного підприємства: сутність та критерії оцінки / В. А. Гросул // Вісник Житомирського технологічного університету. Серія: Економічні науки. – 2010. – № 3 (53). – Ч. 1. – С. 238–241.

Терещенко Н. Н. Эффективность деятельности предприятия торговли: Учебное пособие / Н. Н. Терещенко, О. Н. Емельянова; Краснояр. гос. торг.-экон. ин-т. – Красноярск, 2005. – 110 с.

Шимко О. В. Дослідження споживачів як інструмент підвищення ефективності функціонування споживчого ринку / О. В. Шимко // Бізнес Інформ. – 2016. – № 1. – С. 321–326. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2016_1_55.

Соломатин А. Н. Экономика и организация деятельности торгового предприятия : учебник / Соломатин А. Н. – 2-е изд., перераб и доп. – М. : ИНФРА-М, 2004. – 387 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.