ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОСИСТЕМНОГО КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

N. P. Myskovets

Анотація


В статті визначено стратегічні пріоритети інвестиційної підтримки ФАО, розкрито інструменти ФАО в запровадженні та інтенсифікації екосистемного підприємництва, на основі чого проведено систематизацію напрямів удосконалення інституційного механізму регулювання екосистемного корпоративного підприємництва в Україні.


Ключові слова


механізми; пріоритети; тенденції; регулювання; співпраця; екосистемне корпоративне підприємництво; ФАО.

Повний текст:

PDF

Посилання


Юрченко О. Ю. Розвиток потенціалу світового сільськогосподарського виробництва за умов глобалізації / О. Ю. Юрченко // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2014. – Вип. 5. – С. 130–134.

Building a common vision for sustainable food and agriculture PRINCIPLES AND APPROACHES // FAO UN. Rome, 2014. – 56 p.

Миськовець Н. П. Науково-методичні підходи до оцінки діяльності ФАО в сфері відповідального екосистемного підприємництва / Н. П. Миськовець // Агросвіт. – 2017. – № 3. –

С. 50–56.

Миськовець Н. П. Шляхи розвитку екосистемного підприємництва для України / Н. П. Миськовець // Фінансова та еколого-економічна політика в умовах децентралізації влади в Україні [кол. моногр.] / Л. М. Мельник, Л. М. Акімова, Н. М. Кондрацька [та ін.]: відп. ред. к.е.н., проф. Л. В. Мельник. –

Частина 1. – К. : Кондор-Видавництво, 2016. – С. 106–115.

Chang V., Guetl C. Elearning ecosystem (eles)-a holistic approach for the development of more effective learning environment for small and medium sized enterprises (smes)

// Inaugural IEEE-IES Digital Ecosystems and Technologies Conference. – IEEE, 2007. – С. 420–425.

Staples Amy L. S. The birth of development: how the World Bank, Food and Agriculture Organization, and World Health Organization changed the world, 1945-1965. – Kent State University Press, 2006. – Т. 1. 56.

Dong L. I. Classification Research of Business Ecosystem Founding on Its Evolution Feature. The Clustering Analyses of 33 Typical Core Corporations’ Ecosystem Practices // China Industrial Economics. – 2008. – Т. 11. – С. 147.

AO U. N. Food and Agriculture Organization / UN, Italy (http://apps. fao. org.). – 2002. 29 р.

Інституціональні та еколого-економічні засади розвитку природогосподарського підприємництва / І. Є. Ярова, Н. В. Мішеніна, О. М. Дутченко, Г. А. Мішеніна // Збалансоване природокористування. – 2016. – № 1. – С. 21–29.

Яркина Н. Н. Экосистемный подход к рыболовству в контексте комплексного механизма управления предприятиями рыбного хозяйства Украины / Н. Н. Яркина // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Економічні науки. – 2013. – № 3 (19). – С. 64–72.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.