ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ЗАХОДІВ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ

N. M. Samoliuk, D. V. Bondarets

Анотація


Доведено необхідність енергомодернізації житлового сектору України. Розглянуто енергоефективні заходи та термін їх окупності.
Проаналізовано доцільність впровадження енергоефективних технологій на прикладі конкретного житлового будинку.


Ключові слова


енергетичні ресурси; енергозбереження; тепломодернізація; енергоефективні заходи.

Повний текст:

PDF

Посилання


Беззуб І. Підвищення енергоефективності – запорука забезпечення енергетичної незалежності України / І. Беззуб // Центр досліджень соціальних комунікацій [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=745:pidvishchennya-energoefektivnosti&catid=8&Itemid=35.

Дзяна Г. О. Енергозбереження як ресурс розвитку для України / Г. О. Дзяна, Р. Б. Дзяний // Публічне управління : теорія та практика. – 2014. – Вип. 4. – С. 90–96.

Ровенчак Т. Г. Аналіз ефективності використання енергоресурсів у житлово-комунальному господарстві. [Електронний ресурс] – Режим доступу:

stmkvb.vntu.edu.ua/index.php/stmkvb/article/view/195.

Термомодернізація житлового фонду: організаційний, юридичний, соціальний, фінансовий і технічний аспекти: практичний посібник. Видання 2-ге, доповнене / за загальною редакцією Бригілевича В. – Львів, 2013. – 293 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.