ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

S. S. Skakovska, O. M. Prokopchuk

Анотація


В статті визначено стратегічні пріоритети в пошуках нових підходів, які сприятимуть виходу підприємств з кризи та забезпечать їх належний фінансово-економічний стан. Дослідження нових методів аналізу та шляхів покращення фінансового стану підприємства дозволить збільшити свій майновий потенціал, відновити платоспроможність та прибутковість.


Ключові слова


структура капіталу; діагностика фінансового стану; показники ліквідності; платоспроможність, ефективність; фінансова стійкість; фінансовий стан.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гетьман О. О. Економічна діагностика: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 307 с.

Семенов Г. А. Діагностика фінансово-економічного стану підприємства / Г. А. Семенов, О. В. Ярошевская // Вісник економічної науки України. – 2011. – № 1. – С. 136–141.

Сарапіна О. А. Системний аналіз фінансового стану підприємства: методика та напрями вдосконалення / О. А. Сарапіна // Науковий вісник ХДУ. Серія: Екон. науки. – 2013. – № 1. – С. 96–99.

Городня Т. А. Економічна та фінансова діагностика: навч. посіб / Т. А. Городня, І. П. Мойсеєнко. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 282 с.

Загорна Т. О. Економічна діагностика: навч. посіб. / Т. О. Загорна – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 400 с.

Мойсеєнко І. П. Моделі аналізу економічної безпеки суб’єктів господарювання / Мойсеєнко І. П., Демчишин М. Я. // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 10 (112). – С. 64–73.

Приймак С. Управління вартістю підприємства в системі контролінгу / С. Приймак, О. Терещенко // Ринок цінних паперів України. – 2007. – № 1-2. – С. 53–60.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.