РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВОДОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ В УКРАЇНІ

T. V. Semeshchuk

Анотація


У статті розглянуто основні показники водокористування, зокрема продуктивність води, що має важливе значення для економіки.
Проаналізовано водоємність валового та регіонального внутрішнього продукту. Запропоновано шляхи покращення функціонування водогосподарського комплексу.


Ключові слова


регіональний водогосподарський комплекс; водоємність ВВП; водокористування; продуктивність води.

Повний текст:

PDF

Посилання


Статистичний збірник «Довкілля України» 2015 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Статистичний бюлетень «Про використання води в Україні та регіонах» 2015 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Продуктивність води. Світовий банк [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://data.worldbank.org/ indicator/ ER.GDP.FWTL.M3.KD


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.