ЕКОНОМІЧНА СТІЙКІСТЬ ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. А. Stakhiv, T. L. Adamchuk

Анотація


В статті розкрито сутність категорії «економічна стійкість підприємства», визначено особливості її забезпечення в сільському господарстві та здійснено її оцінку за різними моделями. Показано, що тільки економічно стійке підприємство може забезпечити високий рівень конкурентоспроможності.


Ключові слова


економічна стійкість; сільськогосподарське підприємство; конкурентоспроможність підприємства; оцінка рівня стійкості.

Повний текст:

PDF

Посилання


Портер М. Э. Конкуренция : учеб. пособие / М. Э. Портер. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2010. – 592 с.

Березін О. В. Економіка підприємства : навчальний посібник / О. В. Березін, Л. М. Березіна, Н. В. Бутенко. – К. : Знання, 2009. – 390 с.

Матушевська О. Економічна стійкість підприємства: методики та методи оцінки / О. Матушевська // Економічний аналіз. –

– Випуск 11. – С. 332–338.

Економічна стійкість підприємства: форми та методи забезпечення : монографія / В. М. Марченко, В. О. Новак, С. В.

Лотоцька, В. В. Матвєєв, Е. І. Данілова. – К. : Кондор-Видавництво, 2012. – 300 с.

Сокол О. Г. Дослідження впливу чинників на економічну стійкість сільськогосподарських підприємств / О. Г. Сокол // Агросвіт. – 2008. – № 1. – С. 21–25.

Гончаров В. М. Інвестиційні ресурси та їх економічне регулювання: монографія / В. М. Гончаров, А. А. Навроцький, О. А. Коломійцев. – Донецьк : СПД Купріянов В. С., 2006. – 204 с. 7. Аранчій В. І. Інтегральні підходи до оцінювання економічної стійкості аграрних підприємств / В. І. Аранчій, М. О.

Удовиченко // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – Полтава : ПДАА. – 2012. – Спецвипуск. – С. 10–12. 8. Лункіна Т. І. Забезпечення економічно стійкого розвитку сільськогосподарських підприємств на основі інтенсифікації виробництва : монографія / Т. І. Лункіна. – Миколаїв,

– 196 с.

Современное состояние и совершенствование методики мониторинга конкурентоспособности и устойчивости аграрного предприятия [Електронный ресурс] / Моисеев В. В., Набока А. А., Погибелев А. В., Дьяков С. А., Гермоленко С. В. // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2005. – № 10.– С. 97–112. – Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=11739934


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.