ЗБУТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ

V. M. Kostrychenko, I. V. Kolіadych

Анотація


Проведене теоретичне дослідження збутової діяльності підприємства. Наведений алгоритм обґрунтування програми стимулювання збуту. Проаналізована ефективність збутової діяльності підприємства за основними напрямками, а саме оцінювання екстенсивного та інтенсивного розвитку такої діяльності. За результатами дослідження та аналізу обґрунтовані рішення щодо вдосконалення збуту продукції. Виконане моделювання оптимальної збутової діяльності підприємства.


Ключові слова


збут; збутова діяльність; канал розподілу; стимулювання збуту; торговий асортимент.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бондаренко В. М. Основні напрямки вдосконалення збутової політики підприємств / В. М. Бондаренко, З. О. Тягунова // Торгівля, комерція, підприємництво. – 2015. – Вип. 18. – С. 47–50.

Ільченко Т. В. До питання маркетингового забезпечення планування збуту продукції підприємства / Т. В. Ільченко // Економіка та держава. – 2016. – № 4. – С. 57–60.

Ключник А. В. Збутова політика та її значення у розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства / А. В. Ключник // Глобальні та національні проблеми економіки-2015. – № 4. – С. 414–419.

Планування маркетингу : навч. посіб. / О. А. Овєчкіна, Д. В. Солоха, К. В. Іванова, В. В. Морєва, О. В. Бєлякова, О. Б. Балакай. – 2-ге вид. перероб. та доп. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 352 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.