ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

T. L. Adamchuk

Анотація


В статті систематизовано й узагальнено теоретичні основи підприємництва в сфері агробізнесу. Проаналізовано стан та ефективність функціонування підприємства в умовах ринкового розвитку сільськогосподарського виробництва. Виокремлено фактори, які впливають на рівень розвитку аграрного підприємництва. Заходи, які
пропонуються в дослідженні, мають як теоретичне, так і практичне
значення.


Ключові слова


сільськогосподарське підприємництво; розвиток підприємництва; фактори розвитку; функції підприємництва.

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрійчук В. Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методика, аналіз / В. Г. Андрійчук. – К. : КНЕУ, 2006. – 292 с.

Україна у цифрах у 2015 році : статистичний збірник / за редакцією І. М. Жук. – К. : Державна служба статистики України, 2016. – 239 с.

Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні». – Відомості Верховної Ради України, 2013. – № 3. – Ст. 23.

Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2014–2024 роки : розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 № 641-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/641-2013-%D1%80 .

Шабанов М. Г. Особенности и факторы развития предпринимательства в сельском хозяйстве региона [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-i-faktory-razvitiyapredprinimatelstva-v-selskom-hozyaystve-regiona#ixzz4aicgIwsu.

Гордійчук А. С. Економіка сільськогосподарського підприємництва. Навчальний посібник / А. С. Гордійчук, О. А. Стахів. – Рівне : НУВГП, 2009. – 438 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.