ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

О. А. Stakhiv

Анотація


У аграрній економіці Рівненської області та інших регіонів країни є величезні можливості для підвищення конкурентоспроможності галузі. Для збереження високого рівня ефективності та конкурентоспроможності підприємствам варто постійно оцінювати свою конкурентоспроможність, використовуючи різноманітні підходи і методи. В статті проведена рейтингова оцінка конкурентоспроможності продукції рослинництва сільськогосподарських підприємств Рівненської області, яка дозволяє зробити певні висновки і розробити заходи щодо її підвищення.


Ключові слова


конкурентоспроможність; сільськогосподарське підприємство; методи оцінки конкурентоспроможності; рейтингова оцінка конкурентоспроможності.

Повний текст:

PDF

Посилання


Должанський І. З. Конкурентоспроможність підприємства: навчальний посібник / І. З. Должанський, Т. О. Загорна. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 384 с.

Артеменко В. О. Структура чинників впливу на конкурентоспроможність підприємств АПК [Електронний ресурс] / В. О. Артеменко, С. І. Мельник // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. пр. – Луганськ : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. – № 4(36). – С. 104–110. – Режим доступу: http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/36/ 10avokpa.pdf.

Малік М. Й. Конкурентоспроможність аграрних підприємств: методологія і механізми / М. Й. Малік, О. А. Нужна. – К. : Інститут аграрної економіки, 2007. – 270 с.

Гордійчук А. С. Економіка сільськогосподарського підприє-

мництва: навчальний посібник / А. С. Гордійчук, О. А. Стахів. – Рівне : НУВГП, 2009. – 438 с.

Хамініч С. Методика інтегральної оцінки рівня конкурентоспроможності промислового підприємства / С. Хамініч // Економіст. – 2006. – № 10. – С. 59–61.

Сільське господарство Рівненщини: статистичний збірник. – Рівне : Головне управління статистики в Рівненській області, 2016. – 206 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.