ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ІНТЕГРАЦІЙНОГО ПІДХОДУ ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СТАЛОГО ВОДОКОРИСТУВАННЯ ЯК СКЛАДОВОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

N. B. Savina, N. Е. Kovshun

Анотація


У статті розглянуто різні теоретичні підходи до створення і запровадження у практику концепції формування в Україні системи сталого водокористування. Визначено їх переваги та недоліки. Досліджено інтеграційний підхід як такий, що націлений на деталізацію
й посилення взаємозв’язків як між підсистемами, так із базовими сферами національної економіки. Розкрито базові принципи реалізації інтеграційного підходу до формування системи сталого водокористування як складової національної економіки.


Ключові слова


національна економіка; водокористування; система сталого водокористування; інтеграційний підхід.

Повний текст:

PDF

Посилання


Хвесик М. А. Системний підхід до економічної оцінки водних ресурсів України та її регіонів / М. А. Хвесик, Л. В. Левковська, А. М. Сундук // Вісник Національної академії наук України. – 2016. – № 7. – С. 43–54.

Водні ресурси на рубежі ХХІ ст.: проблеми раціонального використання, охорони та відтворення / М. А. Хвесик [та ін.] ; НАН України Рада з вивчення продукт. сил України. – К. : РВПС України НАН України, 2005. – 462 с. – С. 447–459.

Хвесик. М. Віртуальна вода: міф чи реальність? / Хвесик М., Сундук А. – Режим доступу : http://gazeta.dt.ua/ECOLOGY/virtualna-voda-mif-chirealnist-_.

html

Скрипчук П. М. Cучасні підходи до формування водогосподарського менеджменту / П. М. Скрипчук // Економіка та держава. – 2012. – № 11. – С. 26–30.

Костюк О. О. Особливості басейнового принципу управління водними ресурсами / О. О. Костюк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. – 2012. – № 18. – С. 17–22.

Євдокимов В. О. Державне регулювання розвитку водогосподарського комплексу шляхом упровадження інтегрованого підходу управління водними ресурсами за басейновим принципом / В. О. Євдокимов, В. М. Жук // Актуальні проблеми державного управління. – 2015. – № 1. – С. 139–145.

Ромащенко М. І. Удосконалення інтегрованого управління водними ресурсами України за басейновим принципом / М. І. Ромащенко, Ю. О. Михайлов, С. М. Лютницький, Ю. Ю. Дантенко // Меліорація і водне господарство. – 2011. – Вип. 99. – С. 169–178.

Алимов О. Інваріантні виміри теорії політичної економії та практики управління в контексті реалізації технології цілеорієнтованого формування потенціалу сталого розвитку України / О. Алимов, В. Микитенко // Економіст. – 2014. –

№ 4. – С. 6–11.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.