ТІНЬОВА ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ: СУТНІСТЬ, МАСШТАБИ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ В УКРАЇНІ

Н. M. Yurchуk

Анотація


Узагальнено існуючі підходи до класифікації зайнятості населення за ознакою легальності. Обґрунтовано сутність та співвідношення тіньової і неформальної зайнятості. Проаналізовано масштаби та наслідки тінізації зайнятості населення в Україні. Визначено стратегічні пріоритети детінізації зайнятості в соціально-економічній системі.


Ключові слова


зайнятість; тіньова зайнятість; неформальна зайнятість; ринок праці; детінізація зайнятості.

Повний текст:

PDF

Посилання


Тенденції тіньової економіки в Україні I квартал 2015 року: Звіт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України // Національний інститут стратегічних досліджень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua

Демографічна та соціальна статистика. Ринок праці: статистичні дані [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/

Калина А. В. Економіка праці : навч. посібник / А. В. Калина. – К. : МАУП, 2004. – 272 с.

Лібанова Е. М. Ринок праці: Навчальний посібник / Е. М. Лібанова. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 224 с. 5. Петюх В. М. Ринок праці : навч. посібник / В. М. Петюх. – К. : КНЕУ, 1999. – 288 с.

Ціжма Ю. І. Структура зайнятості населення в умовах демографічної кризи в Україні / Ю. І. Ціжма // Бізнес Інформ. – 2013. – № 5. – С. 222–226.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.