ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ МАРКЕТИНГОВОЇ АГЕНЦІЇ

I. Н. Khanin, B. Н. Rashman

Анотація


В статті висвітлено рішення питання забезпечення підвищення якості інформаційного забезпечення та формування досконалих організаційних структур для реалізації ефективної маркетингової діяльності суб’єктів господарювання. Розглянуто теоретико-методичні і практичні аспекти формування ефективних відносин між підприємствами та виробниками маркетингових послуг, а саме маркетинговими агенціями, з метою отримання якісної інформації
про ринок. Визначено необхідність формування нової або зміни існуючої організаційної структури управління та інформаційної системи прийняття управлінських рішень. Це дозволило висунути в
статті гіпотезу, що формування комплексної організаційної та інформаційної моделі маркетингової агенції повинно відповідати як
критеріям економічності ресурсного забезпечення та економічної
доцільності здійснення виробництва для підприємства, так і відповідати уявленням кінцевого споживача про якість, ціну та власне
процес споживання, орієнтований на максимізацію рівня задоволення потреб.
В роботі сформовані основні блоки механізму формування комплексної організаційної та інформаційної моделі маркетингової агенції, які забезпечують поступовий перехід від діючої моделі бізнесу через трансформацію до ідеальної моделі бізнесу. Як ідеальну модель бізнесу в контексті діяльності маркетингової агенції запропоновано розуміти таку модель, яка забезпечує зайняття та зростання бажаної частки ринку маркетингових послуг при збереженні або нарощуванні обсягів прибутку та норми прибутковості.


Ключові слова


теоретико-методичні; практичні; підприємства; маркетинг; послуги; маркетингові агенції; модель; організаційна; інформаційна; блоки.

Повний текст:

PDF

Посилання


Рашман Б. Г. Науково-методичне забезпечення формування комплексної організаційної та інформаційної моделі маркетингової агенції / Б. Г. Рашман // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – Випуск 6 (06). – 2016. – С. 137–142 (0,39 ум.-друк. арк.).

Рашман Б. Г. Підвищення якості господарських рішень на засадах інтеграції інформаційної та організаційної моделей підприємства / Б. Г. Рашман // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – С. 170–176 (0,32 ум.-друк. арк.).

Рашман Б. Г. Економічне обґрунтування умов оптимізації організаційної та інформаційної моделі маркетингової агенції / Б. Г. Рашман // Причорноморські економічні студії. – 2017. –

Вип. 13. – С. 53–58 (0,37 ум.-друк. арк.).

Рашман Б. Г. Науково-методичне забезпечення формування комплексної організаційної та інформаційної моделі маркетингової агенції / Б. Г. Рашман // Вісник Одеського національного університету. «Економіка». – 2016. – Том 22, Випуск 1 (54). – С. 219–224 (0,6 ум.-друк. арк.).

Рашман Б. Г. Економічна діагностика ефективності формування комплексної організаційної та інформаційної моделі маркетингової агенції / Б. Г. Рашман // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва. – Харків : ХНАДУ, 2016. – № 4. – С. 101–109 (0,59 ум.- друк. арк.).

Сазонець О. М. Розвиток методів оцінки ефективності формування організаційної та інформаційної моделі маркетингової агенції / О. М. Сазонець, О. Ю. Попова, Б. Г. Рашман // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. – 2016. – С. 101–109 (0,715 ум.-друк. арк.).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.