ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА ДОЦІЛЬНОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

N. P. Myroshnychenko

Анотація


У статті проведено дослідження зарубіжного досвіду оплати праці,
шляхи підвищення соціальних стандартів для працівників, етапи
проведення пенсійної реформи в Україні.


Ключові слова


оплата праці; соціальні стандарти; пенсійна реформа; корпоративне страхування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Система оплати праці [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://opravovedenii.ru/index.php?option=com_content&view=

article&id=573:sistema-oplati-praci&catid=74&Itemid=9

Колот А. Зарубіжний досвід матеріального стимулювання персоналу / А. Колот // Україна: аспекти праці. – К., 2011. – № 1. – 28 с.

Офіційний сайт аграрного сектору України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://agroua.net/economics/documents/category-82/doc-242/

Молодоженя М. Провідний зарубіжний досвід інноваційних форм стимулювання праці персоналу підприємств [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://www.rusnauka.com/34_NIEK_2013/Economics/10_150973.doc.htm

Брезицька К. Аналіз сучасних систем оплати праці в зарубіжних країнах / К. Брезицька // Управління розвитком. 2011. – № 8(105). – С. 30–31.

Європейський досвід страхування в Україні. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://focus.ua/society/338205/?hash=xtmrd0u9orlkyk0afaq9t65m87mbd1h.

Податковий кодекс України : кодекс вiд 02 грудня 2010 року № 2755-VI Розділ IV п. 165.1.7. [Електронний ресурс]. – Режим

доступу: http://search.ligazakon.ua/.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.