ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОГО ЕКСПОРТНО ОРІЄНТОВАНОГО БІЗНЕСУ У КОНТЕКСТІ ЗАДОВОЛЕННЯ ІНТЕРЕСІВ КЛЮЧОВИХ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ДЕРЖАВНИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ

R. M. Kostiukevych, Abdulhakem Zegllam

Анотація


Доведено необхідність диференціації механізмів державної підтримки малого інноваційного експортно орієнтованого бізнесу за різними ознаками в залежності від структури інтересів ключових стейкхолдерів державних цільових програм.


Ключові слова


експортно орієнтований бізнес; державна цільова програма; стейкхолдери; механізм управління; проектний менеджмент.

Повний текст:

PDF

Посилання


Убайдуллаев С. Н. Экономические институты: возникновение и развитие Из содерж.: Модель естественного поведения людей / С. Н. Убайдуллаев. – Ташкент : Истиклол, 2007. – 190 с.

Костюкевич Р. М., Зеглам Абдулхакем М. Инновационный потенциал в системе государственной поддержки малого экспортноориентированного бизнеса / Р. М. Костюкевич, А. Зеглам // Труды международной научно-практической конференции «Внешнеэкономическая деятельность страны в условиях вступления мировой экономики в режим турбулентности». – Издание Евразийского национального

университета им. Л.Н. Гумилева, 2015. – С. 323–328.

Закон України «Про державні цільові програми», від 18.03.2004 р. № 1621-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1621-15.

Програма розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні / затверджено постановою КМУ від 2.02.2011 р. № 389 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/389-2011-%D0%BF.

Порядок розроблення та виконання державних цільових програм / затверджено Постановою КМУ від 31.01.2007 № 106 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/106-2007-%D0%BF.

Руководство к своду знаний по управлению проектами (руководство PMBOK®): Project Management Institut, 2013. 5-е изд., 614 с.

Костюкевич А. М. Реформування організаційно-економічних відносин у сфері гідромеліорації [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Костюкевич А. М. ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне, 2015. – 20 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.