РОЗВИТОК ЕКОЛОГІСТИКИ ЯК ПРОЦЕС АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР

B. D. Hrechyn

Анотація


В статті подано результати маркетингового дослідження з використанням методу опитування менеджерів німецьких та українських компаній щодо розуміння ними сутності екологістики, принципів її розвитку та пріоритетів. Приведено порівняння і подано якісну оцінку отриманих результатів. Доведено, що екологістика виступає важливим напрямком інноваційної діяльності підприємницьких структур. Розроблено схему взаємодії різних факторів макро-і мікросередовища в напрямку забезпечення цілей екологістики в стратегії розвитку підприємства. Показано авторське розуміння екологістики як неперервного взаємообумовленого процесу активізації інноваційної діяльності підприємницьких структур під тиском критичних факторів виробництва.


Ключові слова


екологістика; логістика; маркетингові дослідження; опитування; інновації; макросередовище; мікросередовище; економіка; стратегія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гор А. Земля у рівновазі : переклад з англ. / Гор А. ; Інститут сталого розвитку. – К. : Інтелсфера, 2002. – 312 с.

Hебел Б. Hаука об окружающей среде (Как устроен мир)/ перевод з англ. Т. 1, 2. – М. : Мир, 1993. – Т. 1. – 420 с. – Т. 2. – 328 с.

Данилов-Данильян В. И. Экологический вызов и устойчивое развитие / Данилов-Данильян В. И., Лосев К. С. – М. : Изд-во

МНЭПУ, 2000. – 352 c.

Экология и экономика природопользования / Гирусов Э. В., Бобылев С. Н., Новоселов А. Л., Чепурных Н. В. – Москва : ЮНИТИ-ДИАНА, Единство, 2003. – 519 с.

Дейлі Герман. Поза зростанням. Економічна теорія сталого розвитку : переклад з англ. / Дейлі Герман ; Інститут

сталого розвитку. – К. : Інтелсфера, 2002. – 312 с.

Кучерявий В. П. Екологія / В. П. Кучерявий. – Львів : Світ, 2001. – 386 с.

Мельник Л. Еколого-економічне обгрунтування господарських рішень з урахуванням екстернальних ефектів / Л. Мельник, І. Дегтярьова // Економіка України. – 2011. – № 5. – С. 75–83.

DOING BUSINESS-2017. – Режим доступу: http://edclub.com.ua/analityka/doing-business-2017-ukrayina-v-reytyngusvitovogo-banku-legkosti-vedennya-biznesu

Рейтинг інновацій. – Режим доступу: www.globalinnovationindex.org

Украина 131-я из 176 стран в рейтинге восприятия коррупции. Transparency International. – Режим доступу:

https://censor.net.ua/news/424781/ukraina_131ya_iz_176_stran_v_reyitinge_vospriyatiya_korruptsii_transparency_international


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.