МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСІВ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ

Z. V. Valiullina

Анотація


У статті досліджено процеси транснаціоналізації в аспекті провідних економічних теорій. Проаналізовано взаємозв’язок між категоріями «глобалізація», «інтернаціоналізація» та «транснаціоналізація». Запропоновано згрупувати теоретичні концепції транснаціоналізації в чотири теоретико-методологічні підходи: еволюційний, структурно-функціональний, стратегічно-багатофокусний, інституційний. Представлено авторську дефініцію поняття транснаціоналізації.


Ключові слова


глобалізація; транснаціональні корпорації; транснаціоналізація; інтернаціоналізація.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Transnational Relations and World Politics / Keohane, R. O. and Nye, J. S.(Jr) (ed.) Cambridge, MA: Harvard University Press. 1972 и др.

Vernon R. Soveregnity at Bay. – N.Y., 1971.

Мовсесян А. Г. Транснационализация в мировой экономике : учебное пособие для вузов / А. Г. Мовсесян ; Финансовая академия при правительстве РФ. – М. : Финансовая академия при правительстве РФ, 2001. – 316 с.

Knikerbocker F. Oligopolistic Reaction and Multinational Enterprise / F. Knikerbocker. – Boston : Harvard University,

– 326 p.

Dunning J. The Competitive Advantage of Countries and

Activities of Transnational Corporation / J. Dunning. – Cambridge Press, 1992. – 250 p.

Kindleberger Ch. P. The Theory of Direct Investment / Ch. P.

Kindleberger // International Trade and Finance. –1975.

Porter M. The Competitive Advantage of Nations / M. Porter. – New York : Free Press, 1990. – 70 p.

Михальски Т. Конкурентные преимущества глобальных компаний как результат прямых инвестиций / Т. Михальски, К. Раше // Пробл. теории и практики упр. – 2001. – № 2. – С. 58–63.

Вафина Н. Х. Транснационализация производства в свете теории самоорганизации экономических систем / Н. Х. Вафина. – М. : ФА при Правительстве РФ, 2002. – 316 с.

Buckley P. The Economic Theory of the Multinational Enterprise / P. Buckley, M. Casson. – New York : St. Martin’s Press, 1985. – 235 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.