ФАКТОРИ ВПЛИВУ ТНБ НА ЕКОНОМІКУ РОЗВИНУТИХ КРАЇН СВІТУ ТА КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ

L. M. Akіmova

Анотація


У статті розкрито сутність транснаціональних банків і досліджено позитивний та негативний влив на економіку країни, у якій відбувається економічна діяльність ТНБ. Наведено організаційно-
економічні форми виходу ТНБ на закордонний ринок.


Ключові слова


транснаціональні банки; транснаціональні корпорації; банківська діяльність; ринкова капіталізація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Дзюнь О. Б. Світовий досвід створення мегарегулятора на ринку фінансових послуг / О. Ю. Дзюнь // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2014. – № 3. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=695.

Клюско Л. А. Транснаціональні банки: позитивний вплив і негативні наслідки для національних банківських систем / Л. А. Клюско // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 8 (110).

– С. 257–264.

Ларионов А. А. Транснациональные банки как форма транснациональной банковской деятельности / А. А. Ларионов, М. В. Лисагор // Актуальные проблемы социально-экономических исследований : сбор. матер. 5-й междун. науч.-практ. конф. (г. Махачкала, 20 января 2014 г.). – Махачкала : ООО «Апробация», 2014. – С. 82–84.

Лукашенко Е. А. Транснациональные банки: перспективы развития в России / Е. А. Лукашенко // Современная конкуренция. – 2009. – № 1. – С. 34–54.

Мамот О. М. Економічна пророда транснаціональних банків / О. М. Мамот // Наукові записки Національного університету «Острозька академія», Серія «Економіка» : науковий

журнал. – Острог : Вид-во НУ «ОА», вересень 2016. – С. 89–92. 6. Офіційний сайт журналу «Financial Times Global» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.ft.com/content/1fda5794-169f-11e5-b07f-00144feabdc0.

Офіційний сайт журналу «The Banker» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.thebanker.com.

Радковская Н. П. Глобализация как новая тенденция развития банковского бизнеса / Н. П. Радковская // Финансы и кредит. – 2006. – № 3. – С. 12–15.

Федорова С. В. Транснациональные банки в международном бизнесе / С. В. Федорова, К. И. Федоров // Журнал правовых и экономических исследований. – 2012. – № 1. – С. 32–34.

Шагурин С. В. Экономика транснационального предприятия: учебное пособие / С. В. Шагурин, П. Д. Шимко. – СПб., 2008. –

с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.