СУЧАСНИЙ СТАН РОСЛИННИЦТВА УКРАЇНИ З ПОЗИЦІЙ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Y. V. Lazarуshуn

Анотація


У статті охарактеризовано основні тенденції розвитку рослинництва в Україні у цілому та в частині вирощування зернових та зернобобових культур. Досліджено динаміку посівних площ сільськогосподарських культур, обсягів виробництва зернових і зернобобових культур, а також їх урожайність. Проаналізовано структуру посівних площ, зайнятих зерновими і зернобобовими культурами. Здійснено оцінку динаміки площ, зайнятих посівами пшениці у регіональному розрізі.


Ключові слова


зернові культури; площі; виробництво; урожайність; сільськогосподарські культури; аналіз; тенденції.

Повний текст:

PDF

Посилання


Добряк Д. С. Теоретичні засади сталого розвитку землекористування у сільському господарстві / Д. С. Добряк, А. Г. Тихонов, Н. В. Гребенюк. – К. : Урожай, 2004. – 136 с.

Хорунжий М. Й. Аграрна політика : навч. посібник. – К. : КНЕУ, 1998. – 240 с.

Електронний ресурс. – Режим доступу:

http://minagro.gov.ua/system/files.pdf

Ільчак О. В. Бухгалтерський облік і контроль земельних ресурсів сільського господарства [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / О. В. Ільчак. – Київ, 2016. – 23 с.

Веремеєнко С. І. Охорона ґрунтів та відновлення їх родючості : навч. посібник / С. І. Веремеєнко. – Рівне : НУВГП, 2010. – 219 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.