ТІНЬОВА ЗАЙНЯТІСТЬ ЯК ФАКТОР ПОРУШЕННЯ ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ НА ГІДНУ ПРАЦЮ

E. O. Shyshkina, V. O. Pokhno

Анотація


Наведено сутність поняття «тіньова зайнятість», причини та наслідки її існування для суб’єктів трудових відносин. Обґрунтовано вплив тіньової зайнятості як фактора порушення права працівників на гідну працю. Запропоновано теоретичні заходи щодо скорочення тіньової зайнятості населення Рівненської області.


Ключові слова


тіньова зайнятість; причини та наслідки тіньової зайнятості; гідна праця; переваги та недоліки існування тіньової зайнятості.

Повний текст:

PDF

Посилання


Прищенко Н. А. Тіньова економіка, сутність, прояви, соціально-економічні наслідки [Електронний ресурс] / Н. А. Прищенко. – Режим доступу: dspace.oneu.edu.ua/

Яценко Л. Д. Ризики поширення та шляхи мінімізації тіньової зайнятості в Україні [Електронний ресурс] / Л. Д. Яценко, Л.

М. Якушенко. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/tinyova_zaynatist-71558.pdf

Юрчик Г. М. Оцінювання масштабів і наслідків тіньової зайнятості в Україні [Електронний ресурс] / Юрчик Г. М. // Соціально-трудові відносини: теорія та практика. – 2013. – № 1 – Режим доступу: file:///C:/Users/user/Downloads/stvttp_2013_1_22%20(1).pdf

Академічний тлумачний словник української мови [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sum.in.ua/s/formaljno

Ангела Бочі. Тіньова економіка в Україні: причини та шляхи подолання [Електронний ресурс] / Ангела Бочі, В. Поворозник ; Міжнародний центр перспективних досліджень. – Режим доступу : http://icps.com.ua/assets/uploads/files/t_novaekonom_kaukra_ni.pdf

Ангелко І. В. Тіньова зайнятість населення України: причини, наслідки та шляхи подолання [Електронний ресурс] / Ангелко І. В. // Вісник Хмельницького національного університету, 2012, № 2, Т. 1 – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/

Decent work indicators : guidelines for producers and users of statistical and legal framework indicators: ILO manual: second

version / International Labour Office. – Geneva: ILO, 2013 [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---

integration/documents/publication/wcms_229374.pdf


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.