ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ СУМЛІННОЇ ДІЛОВОЇ ПРАКТИКИ КОРПОРАЦІЙ НА ОСНОВІ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

N. V. Tedeіeva

Анотація


Систематизовано та виявлено межі застосування наявних моделей оцінки рівня сумлінної ділової практики на підприємстві. Запропоновано економетричну модель оцінки рівня сумлінної ділової практики на підприємстві, яка акцентує увагу на концепції комплексної
структури оцінки, що містить як функціональні кількісні критерії, так і якісні суб’єктивні оцінки, дозволяє нівелювати недоліки суб’єктивності та односторонньої направленості існуючих економетричних моделей за рахунок синтезу якісних та кількісних елементів.


Ключові слова


моделі; оцінка; рівень; сумлінна ділова практика підприємства; економетрична модель; структура; критерії.

Повний текст:

PDF

Посилання


Дзямулич О. С. Потенціал ділової репутації малих підприємств різних організаційно-правових форм [Електронний ресурс] / О. С. Дзямулич // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2013. – № 3. – С. 62–65.

Машевська К. О. Поняття ділової репутації юридичних осіб в українському законодавстві [Електронний ресурс] / К. О. Машевська // Часопис Київського університету права. – 2013. –

№ 2. – С. 132–136.

Остапенко А. С. Ділова репутація: сутність, складові та її вплив на фінансовий розвиток фірми [Електронний ресурс] /

А. С. Остапенко, Т. М. Головченко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Сер. : Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. – 2013. – № 50. – С. 145–152.

Панухник Я. Теоретико-методичні засади застосування рейтингів для оцінювання ділової репутації підприємства в муніципальній економічній системі [Електронний ресурс] / Я. Панухник // Галицький економічний вісник. – 2013. – № 4. – С. 85–91.

Родіонов О. В. Врахування конкурентних переваг при формуванні структури коефіцієнту ділової репутації підприємства [Електронний ресурс] / О. В. Родіонов, В. О. Артеменко // Управління проектами та розвиток виробництва. – 2011. – № 1. – С. 88–93.

Сімченко Н. О. Застосування методу нечітких множин до оцінювання ділової репутації машинобудівних підприємств [Електронний ресурс] / Н. О. Сімченко // Економіка та

управління підприємствами машинобудівної галузі. – 2011. – № 2. – С. 5–13.

Сінько Г. С. Аналіз та оцінка ділової репутації підприємств машинобудівної галузі [Електронний ресурс] / Г. С. Сінько, В. П. Божко // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі. – 2009. – № 4. – С. 5–14.

Товма О. А. Концептуальні засади управління діловою репутацією підприємства [Електронний ресурс] / О. А. Товма // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. – 2012. – Вип. 1(1). – С. 393–401.

Товма О. А. Методичні підходи до оцінювання ділової репутації підприємства [Електронний ресурс] / О. А. Товма // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. – 2012. – Вип. 2. – С. 166–174.

Шинкарук О. В. Цивільно-правові способи захисту ділової репутації юридичної особи [Електронний ресурс] / О. В. Шинкарук // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 4. – С. 194–198.

Сазонець І. Л. Стратегічні системи корпоративного управління в умовах міжнародного бізнесу / І.Л. Сазонець, Ю. В. Вдовиченко // Вісник ЖДТУ. – 2010. – № 2(52). – С. 283–286.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.