ОЦІНКА І ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГУ ЕКСПОРТУ ПОСЛУГ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

T. M. Skoryna

Анотація


У статті проведена детальна оцінка обсягів експорту послуг готельними підприємствами України за 2004-2005. Визначено фактори, які стримують його зростання, і побудований прогноз обсягів експорту послуг готельних підприємств.


Ключові слова


експорт послуг готельних підприємств; готельні підприємства; туризм; ціна готельного номера; менеджмент.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


UNTO Tourism Highlights, 2008Edition, UNTO – 2008-2016. – P. 12–16.

Остапенко Я. О. Статистичний аналіз підприємств готельного господарства та прогнозування його розвитку // Вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. – 2015. – Випуск 8. – С. 121–127.

Державна служба статистики України : офіційна веб-сторінка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/

Colliers International: как отельный рынок «выживал» в 2015 году [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: //

www.colliers.com.ua

Босовська М.В. Інтеграційні процеси в туризмі : монографія / М. В. Босовська – Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 832 с.

Квятковська Л. А., Воробйова Л. Д. Комплексний підхід до оцінки ефективності управління підприємством // Вісник Нац. тех. ун-ту «ХПІ»: зб. наук. пр. Темат. вип. «Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства». – Харків : НТУ «ХПІ», 2013. – № 50

(1023). – С. 67–75.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.