РОЛЬ НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

I. L. Sazonets, N. A. Sipailo

Анотація


У статті висвітленні питання важливості діяльності неурядових організації в налагодженні та регулюванні міжнародних економічних відносин. Запропоновано класифікацію неурядових організацій в системі регулювання міжнародних економічних відносин. Досліджено основні завдання та тенденції розвитку неурядових організацій в Україні.


Ключові слова


міжнародні організації; неурядові організації; міжнародні економічні відносини.

Повний текст:

PDF

Посилання


Міжнародні організації : навч. посібник / за ред. Козака Ю. Г.,

Ковалевського В. В., Логвінової Н. С. – К. : Центр навчальної літератури, 2009. – 223 с.

Український національний комітет міжнародної торгової

палати [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://iccua.org. 3. Економічна енциклопедія : У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К. : Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.

Мокій А. І. Міжнародні організації : навчально-методичний посібник для самост. вивч. дисципліни / А. І. Мокій [и др.] ; Укоопспілка, Львівська комерційна академія. – Л. :

Видавництво Львівської комерційної академії, 2006. – 208 с.

Міжнародна економіка / А. П. Румянцев, Г. Н. Климко, В. В. Рокоча та ін., за ред. А. П. Румянцева. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2006. – 479 с., С. 377.

Терехов Є. М. Інституціоналізація процесів глобалізації в світоосподарській системі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uabs.edu.ua/images/stories/docs/K_EK/Terekhov_1.pdf.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

Вінніков О. Ю. Показники розвитку громадянського суспільства в Україні / О. Ю. Вінніков, А. О. Красносільська, М. В. Лациба ; Український незалежний центр політичних досліджень. – К. : Агентство «Україна», 2012. – 80 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.