МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

V. O. Pirus

Анотація


Означено необхідність здійснення вищим навчальним закладом інноваційної діяльності у освітньо-педагогічному, науково-
дослідному, організаційно-управлінському, фінансово-
економічному, міжнародному, експертно-консультаційному, виробничо-господарському та соціально-культурному напрямках. Виявлено, що для здійснення такої діяльності навчальний заклад повинен володіти значним інноваційним потенціалом, який визначається як сукупність інтелектуальних, фінансових, кадрових та інших ресурсів. Від стану інноваційного потенціалу залежить «міра
готовності» забезпечити інноваційний розвиток вищого навчального закладу.
Методика оцінки інноваційного потенціалу ВНЗ має ґрунтуватися на визначених групах ресурсних компонентів, послідовності показників (характеристик), що впливають на інноваційну діяльність вищого навчального закладу, та їх порівняльному аналізі. Інноваційну діяльність вищого навчального закладу доцільно оцінювати з позицій її соціально-економічних наслідків, фінансово-економічних характеристик, рівня управління та інфраструктурного забезпечення. Для цього пропонується формувати інтегральну оцінку інноваційної діяльності вищого навчального закладу.


Ключові слова


інноваційна діяльність; інноваційний потенціал; інноваційні напрямки; ресурсне забезпечення; методика оцінки.

Повний текст:

PDF

Посилання


Буняк Н. М. Сутність та структура інноваційного потенціалу вищого навчального закладу / Н. М. Буняк // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Випуск 14. Частина 2. – 2015. – С. 49–52.

Ашмарина С. И. Оценка инновационного потенциала высших учебных заведений [Электронный ресурс] / Ашмарина С. И., Плаксина И. А. – Режим доступа: http://uecs.ru/uecs59-592013/item/2527-2013-11-14-07-38-08

Матюх С. А. Методика інтегральної оцінки ефективності діяльності вищого навчального закладу / С. А. Матюх // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. – 2014. – Вип. 5(2). – С. 167–170.

Петрова Ю. И. Методические подходы к оценке эффективности инновационной деятельности вуза / Ю. И. Петрова, Д. Ю. Ермолаев // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. № 4; Том 13: – 2007. – С. 4–8.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.