ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ СКЛАДОВІ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ: АНАЛІЗ ЗВ’ЯЗКУ

H. Y. Mishchuk

Анотація


Виявлено наявність істотного зв’язку динаміки прямих іноземних інвестицій з факторами інституційного середовища розвитку людського капіталу. Встановлено, що ефективність державного обмеження чи стимулювання інвесторів засобами прямого фінансового
впливу є значно нижчою. Обґрунтовано, що удосконалення відтворення фінансового та людського капіталу можливе на основі подальшої імплементації плану BEPS в Україні.


Ключові слова


людський капітал; прямі іноземні інвестиції; державне регулювання; план BEPS.

Повний текст:

PDF

Посилання


Стратегія сталого розвитку Україна – 2020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015

Офіційний сайт ОЕСР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oecd.org/ctp/beps/

Проект BEPS. Розмивання податкової бази та виведення прибутку з-під оподаткування. / Офіційний сайт Deloitte. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/tax/articles/about-beps.html

Податковий кодекс України (проект) / Офіційний сайт АППУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.appu.org.ua/opencms/export/sites/default/.content/files/Kodex/KodexNew_PRINT2.pdf

Benchmark Definition of Foreign Direct Investment (BD4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.oecd.org/daf/inv/investmentstatisticsandanalysis

/40193734.pdf

World Investment Report 2016 [Електронний ресурс]. –

Режим доступу: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2016_en.pdf

The Global Competitiveness Report 2015-2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf

Human Development Report 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report.pdf

Статистика підприємств Євростат [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/structural-business-statistics/sme

Економічна статистика. Зовнішньоекономічна діяльність [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.