ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

S. O. Levytska, N. V. Stets

Анотація


У статті розглянуто теоретичні аспекти збалансованого розвитку сільськогосподарських підприємств, визначено механізм його формування. Досліджено наукові підходи до сутності терміну «збалансований розвиток» та надано авторське визначення сутності збалансованого розвитку. Визначено ключові проблеми сільськогосподарської галузі та альтернативи їх вирішення.


Ключові слова


збалансованість; виробничі ресурси; виробництво; сільськогосподарські підприємства; ефективність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Сільське господарство України за 2015 рік. Статистичний збірник [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України. – 2016 р. –. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. 2. Данилишин Б. Нова державна підтримка агропромислового комплексу – шлях в нікуди [Електронний ресурс] // Економіка-держава. – Режим доступу: http://ukr.lb.ua/economics/2016/04/07/332278nova_derzhavna

_pidtrimka.html.

Концепція збалансованого (сталого) розвитку агроекосистем в Україні на період до 2025 року, затверджена Наказом Міністерства аграрної політики України від 20.08.2003 р. № 280 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua.

Фостолович В. А. Екологічні інновації – основа збалансованого розвитку суспільства / В. А. Фостолович [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:

/magazine.faof.org.ua/content/view/815/355.

Гардашук Т. В. Концепція збалансованого (сталого) розвитку та принцип справедливості [Електронний ресурс] / Т. В. Гардашук. – Режим доступу: http://clubofrome.org.ua/corweb /Publication/15.

Стельмащук А. М. Економічний механізм сталого розвитку галузі тваринництва в сільськогосподарських підприємства / А. М. Стельмащук // Інноваційна економіка. – 2010. – № 4. – С. 57–60.

Герасимчук З. В. Регіональна політика сталого розвитку: методологія формування, механізм реалізації. Монографія. –

Луцьк : Волинська обл. Редакційно-видавниче підприємство «Настир’я», 2001. – 526 с.

Н. Ю. Мущинська. Збалансований розвиток регіону: теоретичний аспект [Електронний ресурс] / Н. Ю. Мущинська // Ефективна економіка. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3383.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.