ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ІТ-СЕКТОРУ УКРАЇНИ

О. H. Kolomiіets

Анотація


Обґрунтовано важливість державної політики розвитку в ІТ-секторі
України. Визначено основні проблеми в процесі формування та реалізаці державної політики в сфері ІКТ. Окреслено пріоритетні напрями державної політики розвитку ІТ-сектору України, рекомендовані кроки та можливі результати їх реалізації для української соціально-економічної системи.


Ключові слова


інформаційно-комунікаційні технології; ІТ-сектор; інноваційна екосистема; ІТ-аутсорсинг; стартап; кібербезпека; державна політика розвитку.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016. – № 17, ст. 191.

ICT Development Index 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2016/

The Venture Capital and Private Equity Country Attractiveness Index [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://blog.iese.edu/vcpeindex/ranking/

Investment for the Future. Benchmarking IT Industry Competitiveness 2011 Economist Intelligence Unit [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://global.bsa.org/2011eiu/study/2011-eiu-study.pdf

Networked Readines Index 2016 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://reports.weforum.org/global-information-technology-report 2016/networked-readiness-index/

E-Government Development Index 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-EGovernment-Survey-2016

Internet Users by Country 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.internetlivestats.com/internet-users-bycountry/

UNCTAD B2C E-commerce Index [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tn_unctad_ict4d07_en.pdf

Global Cybersecurity Index 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/str/D-STR-SECU-2015-PDF-E.pdf

Стратегія розвитку високотехнологічних галузей України до 2025 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=8b96d8a1-8009-4c0e-a7d5-a7d96a2a7072

Проект цифрового порядку денного для України до 2020

р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://issuu.com/mineconomdev/docs/digital_agenda_ukraine-v2__1_

Invest Ukraine. Open for you. Ministry of economic development and trade of Ukraine [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=57ce32eb-8f1e-4e50-bc30-9dd2bbf6fb11


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.