ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

О. R. Kapral

Анотація


В статті, на основі зарубіжного досвіду, досліджено особливості застосування стимулів інвестиційної діяльності до комерційних банків в зарубіжних країнах з метою його застосування в діяльності вітчизняних комерційних банків на фінансовому ринку країни.


Ключові слова


політика стимулювання інвестиційної діяльності комерційних банків; інструменти монетарної і податкової політик.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гребеник Н. Основні віхи у формуванні та проведенні грошово-кредитної (монетарної) політики в Україні. Стаття друга. Розвиток і оптимізація механізмів та інструментів монетарної політики / Н. Гребеник // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 2. – С. 10–15.

Вишивана Б. М. Обов’язкові резервні вимоги – монетарний механізм регулювання грошового ринку / Б. М. Вишивана, О. І. Щуревич // Науковий вісник НЛТУ України. – Львів, 2013.

– Вип. 23.10. – С. 164–174.

Формування монетарної економіки і монетарної політики Національного банку України в контексті розвитку світової економічної теорії : монографія / Колектив авт. за наук. ред. д-ра екон. наук., проф. Т. С. Смовженко, канд. екон. наук, доц. Г. Я. Стеблій. – К. : УБС НБУ, 2010. – 271 с.

Центральный банк и денежно-кредитная политика : учебник / Коллектив авт. : А. Н. Мороз, М. Ф. Пуховкина, М. И. Савлук и др.; под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. А. Н. Мороза и канд. экон. наук М. Ф. Пуховкиной. – К. : ТрасКонтинент; Юникон-Пресс; Таврия, 2007. – 612 с.

Національний банк України. Операції на відкритому ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/ uk/index.

Бабійчук Т. П. Стимулювання банківського інвестування: світові тенденції / Т. П. Бабійчук // Науковий вісник НЛТУ України. – Львів, 2012. – Вип. 22.12. – С. 202–208.

Галянтич М. Промислово-фінансові групи в Україні: проблеми статусу та правового регулювання діяльності / М. Галянтич,

В. Махінчук, Н. Задорожна // Підприємництво, господарство, право. – 2004. – № 3. – С. 25–30.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.