СТРАТЕГІЧНІ ЗМІНИ В УПРАВЛІННІ РЕДАКЦІЙ ДРУКОВАНИХ ЗАСОБІВ КОМУНІКАЦІЙ: ОЦІНКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ

О. P. Burchenia

Анотація


У статті розглянуто значимість регіональних ЗМІ в отриманні інформації для регіональної спільноти; структуру персоналу комунальних редакцій друкованих засобів масової інформації як до, так і в процесі роздержавлення; проаналізовано чисельність друкованих засобів масової інформації (газет) та середній тираж в динаміці.
Запропоновано передачу окремих видів робіт для виконання стороннім особам на засадах аутсорсингу. Визначено перевагу Інтернет-ресурсу над друкованим паперовим виданням.


Ключові слова


засоби комунікацій; інформація; структура персоналу; аутсорсинг; Інтернет-ресурс.

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» від 23.09.1997 р. № 540/97-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //zakon4.rada.gov.ua/laws/show/540/97.

Закон України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» від 24.12.2015 року

№ 917-VIII – ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon5. rada.gov.ua/ laws/show/917-19.

Грішнова О. А. Людський розвиток : [навч. посібн.] / О. А. Грішнова. – К. : КНЕУ, 2006. – 308 с.

Іщук С. І., Регіональна економіка: Теорія. Методи. Практика: [підручн/] / С. І. Іщук, О. В. Гладкий. – К. : Знання; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2013. – 447 с.

Петрунін В. Ю. Регіональні чинники формування, використання та розвитку людського капіталу / В. Ю. Петрунін [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //

www. economy.nayka.com.ua.

Сафарова Е. И. Аутстаффинг, аутсорсинг, лизинг персонала: новые технологии в бизнесе / Е. И. Сафарова. – М. : ЭК-СМО, 2010. 343 с.

Чухно А. А. Сучасні економічні теорії: [підручн.] [Електронний ресурс]. / А. А. Чухно, П. І. Юхименко, П. М. Леоненко– Режим доступу: http://pidruchniki.com/1781040944026/politekonomiya/suchasni_ekonomichni_teoriyi.

Державний комітет радіомовлення і телебачення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/.

Головне управління статистики у Рівненській області. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.rv.ukrstat.gov.ua/


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.