ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ ЯК РЕСУРС ФОРМУВАННЯ ІМІДЖЕВОЇ ПОЛІТИКИ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ

L. I. Beztelesna, V. B. Vasyliv

Анотація


Розкрито суть, класифікацію та елементи іміджевої політики університету. Доведено, що використання Інтернет-маркетингу і комунікаційних технологій у діяльності університету забезпечує
управління його іміджем та конкурентоспроможністю. Проаналізовано переваги формування іміджу університету в Інтернеті. Запропоновано поетапне формування ефективного іміджу в університеті.
Визначено завдання відділу іміджевої політики. Наведено параметри рейтингування університетів світу за Інтернет-іміджем та вітчизняних лідерів у ньому.


Ключові слова


імідж; університет; Інтернет-маркетинг; конкурентоспроможність; рейтингування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Шевченко Л. Ендавмент-фонди в інвестиційній стратегії зарубіжних університетів / Л. Шевченко // Україна: аспекти праці. – 2015. – № 1. – С. 8–16.

Кушнір М. Ендавмент як правове увиразнення спроможностей державного управління: зарубіжний досвід та національна перспектива / М. Кушнір // Ефективність державного управління : Збірник наукових праць. – 2012. – Випуск 30. – С. 22–28.

Лазарев В. Н. Управление конкурентоспособностью персонала высшего учебного заведения / В. Н. Лазарев, Е. В. Пирогова. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 204 с.

Безтелесна Л. І. Управління професійним розвитком науково-

педагогічних працівників : монографія / Безтелесна Л. І., Печенюк А. В. – Рівне : НУВГП, 2016. – 198 с.

Моисеева Н. К. Маркетинг / Н. К. Моисеева // Маркетинг и конкурентоспособность образовательного учреждения. – № 5,

– С. 77.

Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент. Экспресс-курс : пер. с

англ. под науч. ред. С. Г. Жильцова [Текст] / Ф. Котлер, К. Л. Келлер. – 3-е изд. – СПб. : Питер, 2007. – 480 с.

Королько В. Г. Основы паблик рилейшнз / В. Г. Королько. – М. : Рефл-бук ; К. : Ваклер, 2005. – 528 с.

Дані досліджень Інтернет-аудиторії України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.inau.org.ua.

Мельникова О. В. Основні напрями просування освітніх послуг Українськими ВНЗ у мережі Інтернет / О. В. Мельникова // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. «Економіка». – 2015. – Вип. 15. – С. 25.

Рейтинг Webometrics Ranking of World’s Universities [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.euroosvita.net.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.