АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ФОРМУВАННЯ КОМПЕНСАЦІЙНОГО ПАКЕТУ

N. V. Ahramakova, S. Y. Honcharova, O. O. Zatieishchykova

Анотація


Стаття присвячена аналізу існуючих підходів до формування компенсаційного пакету, кожен з яких наповнено власним змістом. Розглянуто характеристику, особливості та склад таких видів компенсаційного пакета, як комплексний, базовий, диференційований,
накопичувальний, кафетеріальний. Запропоновано технологію
впровадження компенсаційного пакету на українські підприємства.


Ключові слова


компенсаційний пакет; соціальний пакет; комплексний, базовий, диференційований, накопичувальний, кафетеріальний пакети.

Повний текст:

PDF

Посилання


Лютенс Ф. Организационное поведение : пер. с англ. / Ф. Лютенс. – М. : ИНФРА-М, 1999. – С. 161.

Милкович Дж. Т. Система вознаграждений и методы стимулирования персонала / Дж.Т. Милкович, Дж. М. Ньюман; пер. с англ. – М. : Вершина, 2005. – 210 с.

Мотивація персоналу: підручник / А. М. Колот, С. О. Цимбалюк. – К. : КНЕУ, 2011. – 397 с.

Мошенський С. З. Економічний аналіз: підручник / С. З. Мошенський, О. В. Олійник / за ред. д.е.н., проф. Ф. Ф. Бутинця. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Житомир : ПП «Рута», 2007. – 704 с.

Соломанидина Т. О. Мотивация трудовой деятельности персонала : учеб. пособие / Т. О. Соломанидина, В. Г. Соломанидин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 360 с.

Музыченко В. В. Управление персоналом : учебник для студ. высш. учеб. заведений / В. В. Музыченко – М. : ИД «Академия», 2003. – 528 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.