ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПОВТОРНОГО ВОДОКОРИСТУВАННЯ ВІДПОВІДНО ДО КОНЦЕПЦІЇ «ВІРТУАЛЬНОЇ» ВОДИ ТА «ВОДНОГО СЛІДУ»

A. Y. Yakymchuk, Y. M. Semenova

Анотація


Проаналізовано концепцію повторного використання води у промислових потребах. Досліджено проблематику залучення води для повторного використання. Запропоновані методи раціоналізації водокористування на основі концепції «віртуальної» води та водного сліду як інструменту визначення та аналізу поточної ситуації водокористування у регіоні.


Ключові слова


водні ресурси; повторне використання води; віртуальна вода; водний слід.

Повний текст:

PDF

Посилання


Водне господарство в Україні / за ред. А. В. Яцика, В. М. Хорєва. – К. : Генеза, 2000. – 456 с.: іл., карти.

Основи стійкого розвитку: Навчальний посібник / Мельник Л. Г., Карінцева О. І., Шевченко С. М., Шапочка М. К., Бун Е., Хенс Л., Перелет Р. О. та ін. ; за заг. ред. Л. Г. Мельника. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2005. – 654 с.

Мельник О. І. Перспективи врахування концепції «віртуальної» води і водного сліду в економічних відносинах водокористування [Електронний ресурс] / Мельник О. І., Маценко Е. І., Хижняк М. А. – Режим доступу: http://mer. fem.sumdu.edu.ua/content/acticles/issue_

/O_I_Melnyk_I_Matsenko_M_KhizhnyakProspects_of_accounting_concepts_virtual_water_and_water_footprint_of_the_economic_relat.pdf

Скрипчук П. М. Водний слід: баланс, збитки, екологічна сертифікація [Електронний ресурс] / Скрипчук П. М., Судук О. Ю. – Режим доступу : http://essuir.sumdu. edu.ua/

bitstream/123456789/30907/1/Skrypchuk%20P.M._Vodni% 20resursy.pdf

Левковська Л. Віртуальна вода: можливості використання для України [Електронний ресурс] / Левковська Л., Сундук А. // Український журнал «Економіст». – Режим доступу : http://ua-ekonomist.com/11398-vrtualna-voda-mozhlivost-vikoristannyadlya-ukrayini.html

Хвесик. М.. Віртуальна вода: міф чи реальність? [Електронний

ресурс] / Хвесик. М., Сундук А. – Режим доступу :

http://gazeta.dt.ua/ECOLOGY/virtualna-voda-mif-chi-realnist-_.html

Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: Підручник для студентів вищих навч. закл. / Яцик А. В., Волкова Л. А., Яцик В. А., Пашенюк І. А. – Київ : Талком, 2014. – 406 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.