ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТІ ПРОЕКТНОГО ПІДХОДУ В СФЕРІ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

О. Y. Suduk

Анотація


В статті розглянуто сутність поняття проектної діяльності. Обґрунтовано
ключові міркування при прийнятті рішень в сфері аграрного виробництва. Розглянуто основні особливості стандартів і моделей, спрямованих на систематизацію базових засад в управлінні проектами. Обґрунтовано поняття цінності від використання методології проектного управління. Сформульовано переваги впровадження системи управління проектами в сфері аграрного виробництва.


Ключові слова


проектний підхід; цінність; управління проектами; методологія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бурков В. Н. Как управлять проектами: [научно-практическое издание]. / В. Н. Бурков, Д. А. Новиков. – М. : СИНЕРГ-ГЕО, 1997. – 188 с.

Бушуєв С. Д. Практика проектного менеджменту «крок за кроком» [Електронний ресурс] / Бушуєв С. Д. – Ч. 1. – Режим доступу: http://elearn.univector.net/mod/resource/view.php?id=1229.

Воропаев В. И. Системное представление Управления проектами [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.iteam.ru/publications/project/section_36

/article_2338.

Інформаційна довідка про стан іноземного інвестування в Україні [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://search.ukr.net/?go=http%3A%2F%2Freforms.in.ua%2FContent%2

Fdownload%2FSessions%2 Fs1%2F11.3.pdf.

Руководство к своду знаний по управлению проектами / четвертое издание PMBоK. – Project Management

Institute, Inc. – 2008. – 241 с.

Керівництво з управління інноваційними проектами і

програмами організацій : монографія / переклад на українську мову за редакцією проф. Ярошенка Ф. О. – К. : Новий друк, 2010. – 160 с.

Фунтов В. Н. Основы управления проектами в компании : учеб. пособ. / В. Н. Фунтов. – СПб. : Питер, 2011. – 400 с.

Рихтер К. Камни преткновения проект-менеджмента / К. Рихтер [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.prjman.ru/practice.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.