ВЗАЄМОДІЯ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ: ДОСВІД ВІТЧИЗНЯНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

О. O. Oliinyk

Анотація


В статті досліджено підходи до визначення стейкхолдерів організації.
Розкрито принципи партнерських відносин організації з її стейкхолдерами. Проаналізовано трактування сутності та формування карти стейкхолдерів суб’єктами господарювання України. Обґрунтовано необхідність налагодження ефективної взаємодії з стейхолдерами на засадах соціальної відповідальності вітчизняними організаціями.


Ключові слова


корпоративна соціальна відповідальність; діалог; взаємодія; стейкхолдери; зацікавлені сторони.

Повний текст:

PDF

Посилання


Руководство по социальной ответственности : Международный стандарт ISO 26000 / Всеросийская организация качества [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.ksovok.com/doc/iso_fdis_26000_rus.pdf

Freeman R. E. Strategic Management: A Stakeholder Approach / R. E. Freeman. – Boston : Pitman, 1984. – 275 p.

Аммарі А. О. Класифікація стейкхолдерів на основі взаємних очікувань / А. О. Аммарі // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 8 (134). – С. 150–155.

Бас Ю. В. Концепція зацікавлених сторін у системі корпоративної соціальної відповідальності / Ю. В. Бас // Наука і економіка. – 2013. – № 4 (32). – С. 115–120.

Стандарт верификации отчетов АА 1000. Институт социальной и этической отчетности [Электронный ресурс] / Всероссийская организация качества. – Режим доступа : http://www.ksovok.com/doc/aa1000s.doc

Потрашкова Л. В. Влияние партнерских отношений на потенциал предприятия / Л. В. Потрашкова // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 4, Т. 1. – С. 188–193.

Взаємодія з зацікавленими сторонами [Електронний ресурс] / ТОВ «Український Рітейл». – Режим доступу : https://brusnichka.com.ua/ua/o_kompanii/ustoychivoerazvitie/

vzaimodeystvie-s-zainteresovannymi-storonami.php

Агропромхолдинг «Астарта-Київ». Звіт зі сталого розвитку «До духовного – через земне». – 2015. – 24 с.

Взаємодія із зацікавленими сторонами [Електронний ресурс] / Група

компаній СКМ. – Режим доступу :

http://www.sustainability.scm.com.ua/uk/csr_areas/stakeholders/

Сталий розвиток. Зацікавлені сторони [Електронний ресурс] / Група компаній ПАТ «МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ». – Режим доступу : http://www.mhp.com.ua/uk/responsibility/stalij-rozvitok

Взаємодія із зацікавленими сторонами [Електронний ресурс] / Холдинг «Elitist Alliance «GLOBE». – Режим доступу : http://www.heaglobe.com/stabilnijrozvitok/

napramki-dialnosti/vzaemodia-iz-zacikavlenimi-storonami

Олексів І. Б. Групи економічного впливу та методи узгодження їх інтересів в системі управління підприємством: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної

діяльності)» / І. Б. Олексів. – Львів, 2014. – 41 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.