ЗАПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ ФАО В ПРАКТИКУ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

N. P. Myskovets

Анотація


В статті проаналізовано стан ведення природоохоронної діяльності рибного господарства регіону, визначено основні тенденції, що відбуваються в галузі та запропоновано альтернативні варіанти для стимулювання природоохоронних заходів на основі стандартів ФАО.


Ключові слова


стандарти; ФАО; рибне господарство; аквакультура; природокористування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бойко А. Проблемы развития рыбной отрасли в Украине / А. Бойко // Legea şi viaţa. Noiembrie 2013. – С.36–39.

Cостояние мирового рыболовства и аквакультуры 2016. Вклад в обеспечение всеобщей продовольственной безопасности и

питания / ФАO. 2016./ – Рим. – С. 216.

Електронний ресурс. – Режим доступу:

http://www.fao.org/europe/news/detail-news/ru/c/425168/

Постанова КМУ від 17 квітня 2013 р. № 276 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства

та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державним агентством рибного господарства» // Офіційний вісник України від 29.04.2013 — 2013 р., № 31.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.