ПРИНЦИПИ ІНТЕГРОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ

M. V. Malchуk, K. V. Pavlov, K. M. Fedyna

Анотація


В статті розглянуто концептуальні засади інтегрованого управління екологічно безпечним природокористуванням. Виділено і проаналізовано риси екологічної безпеки. Наведено алгоритм інтегрованого управління екологічно безпечним природокористуванням.


Ключові слова


екологічна безпека; інтегроване управління; стратегія екологічної безпеки.

Повний текст:

PDF

Посилання


Павліха Н. В. Управління ландшафтами природоохоронних територій: монографія / Н. В. Павліха, О. А. Караїм; за ред. Н. В. Павліхи. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 216 с.

Тихомирова Л. В. Юридическая энциклопедия / Л. В. Тихомирова, М. Ю. Тихомиров ; под ред. М. Ю. Тихомирова. – М. : Юристь,

– 526 с.

Закон України "Про основи національної безпеки України" від 29

червня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 351.

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991 року № 1264-XII [Електронний ресурс] // Законодавча база Верховної Ради України. − Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/

laws/main.cgi

Заржицький О. С. Актуальні проблеми правового забезпечення екологічної політики України (теоретичні аспекти) : моногр. / О. С. Заржицький. – Д. : Національний гірничий університет, 2012. – 200 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.